Zoek op

Aanstoot lijden

Spreekwoorden: (1914) Aanstoot lijden
d.i. aangevallen worden, vijandige bejegening ondervinden. Het znw. aanstoot heeft hier de beteekenis van aanval, aanranding, vijandelijke bejegening met daad of woord, en is de stam van het wkw. aenstoten, dat in de middeleeuwen ook bestoken, aanranden, aanvallen beteekende. Vgl. bij...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/stoe002nede01_01/stoe002nede01_01_0024.htm
Geen exacte overeenkomst gevonden.