Zoek op

Aanvaarding van de begunstiging

In art. 6:253 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek is de bepaling opgenomen dat degene die een beding ten behoeve van een derde (dus bijvoorbeeld de begunstiging in een polis van levensverzekering) heeft gemaakt, dit niet kan herroepen indien de derde heeft verklaard van het beding gebruik te willen maken. Een eenvoudige mededeling aan de verzekeraar ....
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10752
Geen exacte overeenkomst gevonden.