Zoek op

Aanvankelijk spellen

Abstract: het beginnende spellen in groep 3, waarbij de elementaire spelhandeling een centrale rol speelt en klankzuivere woorden (de zogenaamde luisterwoorden) worden gespeld.
Tekst: Bij aanvankelijk spellen spelen met name de deelvaardigheden auditieve analyse en klanktekenkoppeling een rol.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10364
Geen exacte overeenkomst gevonden.