Zoek op

Aanvaringsaansprakelijkheid

Aansprakelijkheid jegens derden voor door hen ten gevolge van aanvaring geleden schade bestaat slechts als de aanvaring het gevolg is van schuld; de aansprakelijkheid rust op de eigenaar van het schadeveroorzakende schip. Volgens de artt. 8:546 en 1004 van het Burgerlijk Wetboek bestaat er geen wettelijk vermoeden van schuld. Ook het schip dat in a...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10752
Geen exacte overeenkomst gevonden.