Zoek op

Aanvoegende wijs

De aanvoegende wijs of conjunctief is een in onder meer de Indo-Europese talen voorkomende werkwoordswijs (kortweg ook wel wijs of modus). Een grammaticale vorm van vergelijkbare strekking is ook bekend in de Semitische en Fin-Oegrische talen. Deze wijs drukt een handeling uit die (nog) niet heeft plaatsgevonden voor zover de spreker zich daarvan ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Aanvoegende_wijs

aanvoegende wijs

•dient om een wens tot uitdrukking te brengen of een gevolg aan te geven, maar wordt nauwelijks gebruikt in het Nederlands.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/aanvoegende wijs

Aanvoegende wijs

De aanvoegende wijs (of: conjunctief) is een werkwoordsvorm die onder meer een wens, toegeving, aanwijzing of aansporing uitdrukt. In het hedendaagse Nederlands is het gebruik van de aanvoegende wijs goeddeels beperkt tot vaste uitdrukkingen (kome wat komt, koste wat het kost, zo waarlijk helpe mij God almachtig, de hemel be...
Gevonden op http://taaladvies.net/

Aanvoegende wijs

Zie aantonende wijs.
Gevonden op http://www.let.uu.nl/~nltaal/za/gramma/A/aanvoege.HTM

Aanvoegende wijs

Zie aantonende wijs
Gevonden op http://www.let.uu.nl/~nltaal/za/gramma/O/optatief.HTM

Aanvoegende wijs

Zie aantonende wijs
Gevonden op http://www.let.uu.nl/~nltaal/za/gramma/W/wensende.HTM
Geen exacte overeenkomst gevonden.