Zoek op

aanvullend recht

burgerlijk recht: rechtsregels die de verhouding tussen partijen regelen voor zover daarover niets is overeengekomen. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=aanvullend recht

aanvullend recht

(regels van) rechtswetenschap: of regelend recht. Rechtsregels die de verhouding tussen partijen regelen voor zover daarover tussen die ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=aanvullend recht (regels van)

aanvullend recht

burgerlijk recht: rechtsregels die de verhouding tussen partijen regelen voor zover daarover niets is overeengekomen. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/aanvullend recht

aanvullend recht

overeenkomstenrecht: rechtsregel waarvan bij overeenkomst afgeweken mag worden; geldt slechts voor zover er niets anders ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/aanvullend recht

Aanvullend recht

Wettelijke bepalingen die, voor zover contracterende partijen er in hun overeenkomst niet van zijn afgeweken, de tussen hen ontstane rechtsverhouding mede bepalen. Deze wettelijke bepalingen vullen de overeenkomst dus aan, zij geven een regeling voor het geval partijen niet anders zijn overeengekomen. Partijen zijn niet met betrekking tot alle wett...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10752

Aanvullend recht

(c). Regelend recht; rechtsregels waarvan door bijzondere overeenkomsten afgeweken mag worden. Aanvullend recht geldt alleen voorzover door partijen niet iets anders werd bedongen. Zie ook Dwingend recht.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10871

Aanvullend recht

Wettelijke bepalingen die, voor zover contracterende partijen er in hun overeenkomst niet van zijn afgeweken, de tussen hen ontstane rechtsverhouding mede bepalen. Deze wettelijke bepalingen vullen de overeenkomst dus aan, zij geven een regeling voor het geval partijen niet anders zijn overeengekomen.
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf
Geen exacte overeenkomst gevonden.