Zoek op

Aanwezen

Let op: Spelling (deels) uit 1864: ow. [onregelmatig] (ik ben aan, was aan, ben aan geweest), aanzijn; tot iets behooren, helpen iets uitmaken; aan het bewind zijn; aan dit stuk zijn nog drie ellen, dit stuk is nog drie ellen lang; er is niet veel aan, het heeft niets te beduiden, het is de moeite niet waard; ik ben er niet aan geweest, ik h...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0004.htm

aanwezen

reëele existentie (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/aanwezen
Geen exacte overeenkomst gevonden.