Zoek op

Aanwijzing - pensioenbegrip

Opdracht van de Pensioen- & Verzekeringskamer aan het bestuur van een pensioenfonds om het beleid of de uitvoering van het beleid van het pensioenfonds zodanig aan te passen, dat het in overeenstemming wordt gebracht met wettelijke regels.
Het is een instrument van de Pensioen- & Verzekeringskamer om naleving van de Pensioen- en spaarfondsenwet ...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10251
Geen exacte overeenkomst gevonden.