Zoek op

Aardkundig waardevolle gebieden

gebieden waar de natuurlijke ontstaanswijze herkenbaar is doordat aardkundige verschijnselen er nog een gave vorm hebben en-of in onderlinge samenhang voorkomen. De aardkunde heeft de - vaak trage en grootschalige - werking van de niet-levende natuur als onderwerp en omvat de geologische, geomorfologische, bodemkundige en (geo)hydrologische versch...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10651
Geen exacte overeenkomst gevonden.