Zoek op

Aardkundige waarden

Aardkundige waarden zijn die onderdelen van het landschap die iets vertellen over de natuurlijke ontstaanswijze van het gebied. Deze onderdelen kunnen worden verdeeld in 4 subgroepen, namelijk: 1. Geologie: Opbouw van de aarde onder het aardoppervlak. 2. Geomorfologie: Vormen van het aardoppervlak 3. Hydrologie: Gedrag en eigenschappen van water i...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Aardkundige_waarden

Aardkundige waarden

Aardkundige waarden zijn de aardkundige kwaliteiten van natuur en landschap. Onder het begrip aardkundige waarden vallen geomorfologische, geologische, bodemkundige en geohydrologische verschijnselen
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10142

Aardkundige waarden

mooie en zeldzame geologische verschijnselen en processen, reliëfvormen en bodemprofielen in ons landschap. We moeten ze bewaren, vooral voor de volgende generaties en niet laten “weg bulldozeren”. Er zijn in Nederland ongeveer 1000 bijzondere kleine landschapseenheden te beschermen. Voorbeelden : pingo*, donk, oude getijdengeulen, zandverstui...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10213
Geen exacte overeenkomst gevonden.