Zoek op

Anomietheorie

De anomietheorie of straintheorie stelt dat het de sociale structuur van de maatschappij is die deviant gedrag in de hand werkt als het doelen definieert zonder dat de middelen om die te bereiken toereikend zijn. == Durkheim == Eén van de oorzaken van afwijkend gedrag was volgens Durkheim de verandering in solidariteit naarmate de samenleving com...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Anomietheorie

Anomietheorie

[Maatschappijleer] crimineel gedrag als personen hun doelen niet bereiken
Gevonden op https://quizlet.com/115658345/maatschappijleer-thema-2-5-flash-cards/

anomietheorie

[Maatschappijwetenschappen] mensen gedragen zich crimineel als zij geen gelegenheid zien op reguliere wijze algemeen aanvaarde doelen te bereiken zoals maatschappelijk succes of welvaart via opleiding, een baan en een bepaalde culturele achtergrond
Gevonden op https://quizlet.com/12850218/cr-hoofdstuk-10-theoretische-verklaringen-van-
Geen exacte overeenkomst gevonden.