Zoek op

Archiefdepot

Een archiefdepot is een opslagruimte voor archieven. De Nederlandse Archiefwet 1995 beschrijft in Archiefregeling 2009 twee soorten depots: de archiefbewaarplaats en de archiefruimte. Deze wet is van toepassing op alle overheidsinstellingen, inclusief agentschappen en zelfstandige bestuursorganen. In een archiefbewaarplaats worden archieven eeuwig...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Archiefdepot

Archiefdepot

Ruimte bestemd voor de bewaring van archiefbescheiden .
Gevonden op https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie
Geen exacte overeenkomst gevonden.