Zoek op

Argeren

zie verergeren.
Gevonden op http://resources.huygens.knaw.nl/vocglossarium/zoekvoc

Argeren

Let op: Spelling (deels) uit 1864: [bedrijvend werkwoord] [gelijkvloeiend] (ik argerde, heb geargerd), ergeren, aanstoot geven.
*...LIJK, [bijvoegelijk naamwoord] (-er, -st), ergerlijk.
*...NIS, v. (-sen), ergernis.
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0004.htm
Geen exacte overeenkomst gevonden.