Zoek op

aspect

het aspect zelfst.naamw.Uitspraak:   [ɑsˈpɛkt] Verbuigingen:   aspect|en (meerv.) kant of onderdeel van een zaak Voorbeeld:   `de juridische aspecten van een bedrijfsovername`Synoniem:   facet © Kernerman Dictionaries. SpellingCorrect gesp...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/aspect

ASPECT

1) Aanblik 2) Aangezicht 3) Aanzicht 4) Aanzien 5) Betekenisonderscheiding 6) Dimensie 7) Facet 8) Geslepen 9) Gezicht 10) Gezichtspunt 11) Grammaticale term 12) Hoedanigheid 13) Kant 14) Kant van de zaak 15) Kant van een zaak 16) Onderdeel 17) Opzicht 18) Taalbeeld 19) Uiterlijk voorkomen 20) Uitzicht 21) Uitzicht in de toekomst 22) Verschijningsv...
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/ASPECT/1

Aspect

De grammaticale categorie die aangeeft of de gebeurtenis die door het werkwoord wordt aangeduid eenmalig is, regelmatig voorkomt, etc Ook actio genoemd
Gevonden op http://members.chello.nl/m.elburg4/Retorica/fil_a.htm

Aspect

[astrologie] - Aspecten zijn de hoeken die de hemellichamen met elkaar en met punten als Ascendant en Midhemel maken in een horoscoop. Dit kan een geboortehoroscoop zijn of betrekking hebben op een andere vorm van astrologie zoals bij de uurhoekhoroscoop of de mundaanhoroscoop het geval is. Omdat astrologie een geocentrisch...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Aspect_(astrologie)

Aspect

[taalkunde] - Aspect (letterlijk `oogpunt`) is de grammaticale categorie die weergeeft hoe een taalgebruiker de (interne) temporele structuur van handelingen bekijkt. De categorie bestaat in diverse talen, maar is niet altijd duidelijk morfologisch gemarkeerd; als dit het geval is, is er vaak een vermenging met de markering...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Aspect_(taalkunde)

aspect

•een kant of zijde.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/aspect

Aspect

Onder de grammaticale term aspect verstaat men de wijze waarop de werking verloopt die door het werkwoord in de zin wordt uitgedrukt, gezien vanuit het oogpunt van de spreker. Het aspect kan onder meer het begin, de voortgang, de voltooiing of het resultaat van de handeling aanduiden en wordt in het Nederlands onder meer uitgedrukt door (de ...
Gevonden op http://taaladvies.net/

Aspect

Let op: Spelling (deels) uit 1864: o. [geen meervoud] aanblik, voorkomen; voorteeken; uitzigt in de toekomst; [in de sterrewichelarij] ) de -en, het elkander voorbijgaan of het juist tegen elkander verwijderd staan van twee hemellichamen.
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0004.htm

aspect

aanzicht, uitzicht in de toekomst, verschijningsvorm
Jaar van herkomst: 1842 (WNT )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

Aspect

Let op: Spelling van 1858 aanschouwing, uitzigt, voorteeken. Aspecten, de standen der dwaalsterren in den dierenriem (zodiak) ten opzigte van elkander, waartoe behooren: 1.) de conjunctie, zamenkomst, als twee planeten aan dezelfde plaats van den dierenriem gezien worden; 2.) de oppositie, of de tegenst...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/

aspect

gezichtspunt (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/aspect

aspect

onderdeel of kant van een bepaalde zaak vb: we bekeken de verschillende aspecten van het voorstel Synoniem: facet
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=aspect

aspect

[Nederlands] kant van een zaak
Gevonden op https://quizlet.com/101391846/nederlands-flash-cards/
Geen exacte overeenkomst gevonden.