Zoek op

bedrijfsarts

de bedrijfsarts zelfst.naamw. (m.) Uitspraak:   [bə'drɛifsɑrts] Verbuigingen:   bedrijfsarts|en (meerv.) arts die in opdracht van een bedrijf (1) zieke werknemers begeleidt Voorbeelden:   `op controle bij de bedrijfsarts`, `medische keuring door een bedri...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/bedrijfsarts

bedrijfsarts

arts die is gespecialiseerd in de werkgerelateerde gezondheidszorg binnen bedrijven, en verantwoordelijk is voor taken zoals medische keuringen, de preventie van gezondheidsrisico's en de begeleiding van werkgebonden gezondheidsproblemen door diagnose, werkadviezen en behandelplannen
Gevonden op http://anw.inl.nl/article/bedrijfsarts

Bedrijfsarts

Het primaat van de bedrijfsarts is dat hij met gezag kan bepalen of er een ziekte is die verklaart waarom een werknemer zijn arbeidsovereenkomst niet nakomt. Een bedrijfsarts zorgt daarnaast voor de veiligheid, gezondheid en het welzijn van zowel de werkende mens als de organisatie. Bij voorkeur werkt een bedrijfsarts preventief (gezondheidsschade...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Bedrijfsarts

Bedrijfsarts

Arts die zich – bij voorkeur preventief – bezighoudt met de veiligheid, gezondheid en het welzijn van zowel de werkende mens als de organisatie. In die hoedanigheid geeft hij adviezen aan werkgevers en werknemers, verricht (periodieke) keuringen en analyseert hij het ziekteverzuim. De titel ’bedrijfsarts’ is voorbehouden aan de medisch desk...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11110

Bedrijfsarts

Elk bedrijf of instelling is verplicht bedrijfsgezondheidszorg ter beschikking te stellen aan de medewerkers. Bedrijfsgezondheidszorg heeft tot doel de gezondheid van werknemers, in relatie tot hun arbeid, te beschermen en te bevorderen. De bedrijfsarts is de medisch specialist op het terrein van arbeid en gezondheid. De bedrijfsarts heeft een eige...
Gevonden op http://www.medicinfo.nl/%7Bc60dc0c0-3b54-4932-bf54-26183ba2595d%7D
Geen exacte overeenkomst gevonden.