Zoek op

beer

de beer zelfst.naamw. (m.) Uitspraak:   [ber] Verbuigingen:   beren (meerv.) 1) wild zoogdier met vier voeten, een dikke vacht en kleine oren dat rechtop kan staan Voorbeelden:   `de zwarte beer`, `de bruine beer`, `ijsbeer`teddybeer  (knuffel ...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/beer

Beer

Beer is een Nederlandse jongensnaam. Het betekent `Sterk of moedig als een beer`.
Gevonden op http://babybytes.nl/namen/jongens/Beer

beer

zoogdier uit het geslacht der roofdieren, meestal groot en log van gestalte, met een dikke vacht en met een kop met kleine oren en ogen die in het midden staan, dat voorkomt in Amerika, Azië en Europa, en dat zich vooral voedt met planten, maar daarnaast ook met dierlijk voedsel De bekendste soorten zijn de bruine beren, waartoe ook de Kodiakberen...
Gevonden op http://anw.inl.nl/article/beer

beer

heraldiekteken, in de vorm van een beer, zowel zittend, gaand of staand afgebeeld
Gevonden op http://home.planet.nl/~dumon002/woordenboek/alfa.html

beer

• [dierkunde] een groot viervoetig zoogdier uit de familie "Ursidae" van de roofdieren. • [veeteelt] een mannelijk varken. • [dierkunde] een mannelijke cavia. •de inhoud van een aalput.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/beer

Beer

gemetselde dam door de vestinggracht naar boven spits toelopend.
Gevonden op http://resources.huygens.knaw.nl/vocglossarium/zoekvoc

Beer

kracht, goed resultaat, geduld, krijgen wat je wilt door arbeid en inzet. Of: vertrouw niet alle advies, weerstand, verzet.
Gevonden op http://www.alleshelder.nl/watis/Aura.htm

Beer

Let op: Spelling (deels) uit 1864: m. (-en), viervoetig wild dier; mannetjes-varken; [figuurlijk] lomperd; ongelikte -, ruw mensch; [figuurlijk] de - is los, de storm begint, de poppen gaan aan het dansen; -en hebben, schulden hebben; [in de sterrekunde] ) de groote -, de kleine -, zeker gestarnte; (in de geschiedenis.) zeker stormtuig; wate...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0005.htm

Beer

[Mil. Woordenboek, spelling van 1861 ``Beer``] Gemetselde dam, welke dwars door eene vestingsgracht is aangelegd om het water daarin op te stuwen en op eene bepaalde hoogte te houden; ten einde het water geheel of gedeeltelijk weg te laten stroomen, moet zich in den B. eene sluis of duiker bevinden. Men bereikt de schuiven of deuren, waardoo...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/land016mili01_01/land016mili01_01_0003.htm

beer

mannetjesvarken - Jaar van herkomst: 1287 (CG NatBl )mensendrek, gier - Jaar van herkomst: 709 (Claes Tw. 11 )roofdier - Jaar van herkomst: 1260-1280 (CG II 1 Nibel. )schuld -
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

Beer

Spreekwoorden: (1914) Beer.
Dit woord heeft in de studentenwereld de beteekenis van rekening, schuldeischer, in welken zin wij het uit het Duitsch hebben overgenomen, waar in de vorige eeuw bekend was einen Bären anbinden, schulden maken, naast einen Bären losbinden, zijn schuld betalen. In het Fransch kent men ...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/stoe002nede01_01/stoe002nede01_01_0179.htm

Beer

Let op: Spelling van 1858 (krijgsk. en waterb.) eene opwerping van hout of steen, in de natte grachten eener vesting of tegen den aandrang van zee- of rivierwater, om het overstroomen te beletten
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/

beer

1. Zie steunbeer. 2. Een meestal gemetselde waterkering in een gracht. In bv. Naarden werden de beren gebouwd om zoet en zout water te scheiden: het zoete water van de grachten en het zoute water van de toenmalige Zuiderzee. Foto P. Duinker. 3. Uitwerpselen, zie beerput. Eng. buttress (1), dam (2), turning wall?(2), faeces (3), muck? (3)
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10065

Beer

Gemetselde waterkering in een vestinggracht, ter bemoeilijking van de overgang aan de bovenzijde in de vorm van een ezelsrug (spits toelopend) en voorzien van een monnik (opstaande hindernis van metselwerk of natuursteen). Een beer kan de volgende functies hebben:
Scheiding respectievelijk regulering van de waterstand in een gracht, eventueel d....
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10414

beer

gemetselde dam in een vestinggracht; ter bemoeilijking van de overgang aan de bovenzijde in de vorm van een ezelsrug en voorzien van een monnik; zie ook roeving Opmerking. Een beer kan de volgende functies hebben: 1. scheiding respectievelijk regulering van de waterstand in een gracht, eventueel d.m.v. een sluis (sluisbeer) 2. als holle beer, voor ...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10454

Beer

Gemetselde dam in een vestingracht. Ter bemoeilijking van de overgang. Aan de bovenzijde spits toelopend en voorzien van een opstaande hindernis.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10481

Beer

Stenen dam in een gracht. Beren hadden een dubbele functie: zij hielden het water in de gracht op een constante hoogte en vormde tevens de schakel tussen de omwalling en dijken buiten de versterking.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10667

Beer

Ontlasting, feces..
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10765

Beer

Stenen dam in een gracht. Beren hadden een dubbele functie: zij hielden het water in de gracht op een constante hoogte en vormde tevens de schakel tussen de omwalling en dijken buiten de versterking.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10766

Beer

Een beer is een mannelijk varken.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10947

Beer

Een beer is een stenen dam in een gracht. Beren hadden vroeger een dubbele functie: zij hielden het water in de gracht op constante hoogte en vormden tevens de schakel tussen de omwalling en dijken buiten de versterking.
Gevonden op http://www.ensie.nl/definitie/Beer

beer

heiblok (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/beer6

Beer

Gemetselde dam in een vestinggracht; ter bemoeilijking van de overgang aan de bovenzijde in de vorm van een ezelsrug en voorzien van een monnik; zie ook roeving. Opmerking: Een beer kan de volgende functies hebben: scheiding respectievelijk regulering van de waterstand in een gracht, eventueel d.m.v. een sluis (sluisbeer) als holle beer, voor het d...
Gevonden op http://www.forten.info/terminologie/begrippen/b/beer.htm

beer

groot roofdier met dikke vacht en kleine oren vb: de jagers hebben een beer geschoten
zo sterk als een beer [heel erg sterk]
een beer van een vent [een grote, sterke man]
beren op de weg zien [bang zijn voor iets wat niet bestaat]
de beer is los! [de strijd is begonnen]
een ongelikte beer [iemand...
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=beer
Geen exacte overeenkomst gevonden.