Zoek op

beroepshouding

arbeidsrecht: geheel van sociaalnormatieve kwalificaties; eigenschappen die een persoon in staat stellen arbeid te verrichten ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/beroepshouding

Beroepshouding

opvattingen over de wijze waarop een beroep moet worden uitgeoefend
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10635

beroepshouding

Stelsel van waarden en normen dat je nodig hebt om een bepaald beroep te kunnen uitoefenen.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10679
Geen exacte overeenkomst gevonden.