Zoek op

beleid

bestuursrecht: geheel van regels en inzichten over de uitvoering van wettelijke taken van een bestuursorgaan. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/beleid

beleid

het beleid zelfst.naamw.Uitspraak:   [bəˈlɛit] manier waarop je iets regelt en leidt Voorbeelden:   `een beleid uitstippelen/uitzetten`, `beleid maken`, `provinciaal beleid`, `het beleid uitvoeren`, `het beleid ombuigen`, `kunstbeleid`, `bezuinigingsbeleid`Synoniem...
Gevonden op https://www.woorden.org/woord/beleid

beleid

Plan van een bestuur waarin doel en en de manier waarop het doel bereikt kan worden zijn omschreven. Meestal gaat het om een geheel van denkbeelden over het doel waartoe en de wijze waarop er door een bestuur gehandeld moet worden.
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/nederlandse-politiek/beleid

BELEID

1) Aanpak 2) Bedachtzaamheid 3) Beheer 4) Beraad 5) Bestuur 6) Bewind 7) Fijn gevoel 8) Gedragslijn 9) Handelwijze 10) Management 11) Manier van zaken doen 12) Omzichtigheid 13) Overleg 14) Politiek 15) Prudentie 16) Redactie 17) Regime 18) Strategie 19) Tact 20) Tactiek 21) Takt 22) Wijze van besturen 23) Zaakbehandeling 24) Zakelijke gedragslijn ...
Gevonden op https://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/BELEID/1

beleid

Het leiden van een organisatie vanuit de algemeen aanvaarde visie en missie. Beleid expliciteert de keuze van doelstellingen die de organisatie via een strategie implementeert en op haar resultaten evalueert.
Gevonden op http://users.pandora.be/dirk.van.aerschot/vlaamsbrabant/documenten/voorafga

Beleid

Het geheel van maatregelen die de overheid neemt om bepaalde problemen op te lossen, te verminderen of te voorkomen.
Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_stedge.htm

Beleid

Beleid is de systematische wijze van behandeling van een zaak. Een andere betekenis van beleid is overleg en bedachtzaamheid. Een beleid uitstippelen is ervoor zorgen dat er bepaalde voorwaarden en regels zijn waaraan het beleid moet voldoen. Men moet de richting bepalen en de middelen hebben waarmee de organisatiedoelen kunnen worden bereikt. Een ...
Gevonden op http://www.ensie.nl/definitie/Beleid

Beleid

Regels, denkbeelden, maatregelen en handelswijzen die ervoor zorgen dat de doelstellingen worden bereikt.
Gevonden op http://www.inkoopvandaag.nl/inkoopwiki/11-beleid

beleid

de manier waarop je de zaken aanpakt vb: deze school heeft een streng beleid
met beleid iets doen [na goed nadenken]
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=beleid

Beleid

Het streven naar het bereiken van bepaalde doeleinden met bepaalde middelen en bepaalde tijdskeuzen.
Gevonden op http://www.wvg.vlaanderen.be/juriwel/nieuws/vr/pdf/glossarium.pdf

Beleid

Beleid is het streven naar het bereiken van bepaalde doeleinden met bepaalde middelen in een bepaalde tijdsvolgorde. Met andere woorden beleid is politiek en politiek is beleid.
Gevonden op https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie

Beleid

Specifiek (binnen de overheid): het geheel aan opvattingen over te realiseren doelstellingen, tezamen met de in de tijd uitgezette acties en de daarvoor benodigde middelen om deze doelstellingen te bereiken. Algemeen: de verzameling al of niet bewust gekozen gedragslijnen.
Gevonden op https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie

Beleid

(van een bedrijf) Strikt: De gewenste manier van samenwerken van mensen in een bedrijf door middel van het bepalen van een gemeenschappelijk referentiekader van opvattingen, randvoorwaarden, uitgangspunten en maatstaven. Ruim: Onder beleid kan ook vallen het vaststellen van de toekomstvisie, de doelen en de bedrijfsstrategie van een bedrijf....
Gevonden op https://www.encyclo.nl//Media/Begrippenbank-Bedrijfskunde-Streutker/Begripp

Beleid

Het stellen van een doel, het vaststellen langs welke weg dit doel moet worden bereikt, het bepalen van de benodigde middelen om dit doel te bereiken, het vaststellen en invoeren van controlemethodieken om te bepalen in hoeverre het gestelde doel wordt bereikt en/of de middelen goed worden besteed.
Gevonden op https://www.encyclo.nl//Media/Begrippenbank-Bedrijfskunde-Streutker/Begripp

Beleid

De manier waarop je met een bepaalde zaak omgaat. Die bepaalde zaak dat kan je scooter zijn of je schoolloopbaan, maar ook een supermarkt of heel Nederland.
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10208

beleid

De manier waarop belangrijke zaken aangepakt worden.
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10628

Beleid

wijze van behandeling van een zaak
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10635

Beleid

Begrippenlijst: Staatsinrichting Nederland - Plannen die een minister heeft voor de samenleving en de manier waarop hij die wil verwezenlijken.
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10676

beleid

Regels, denkbeelden, maatregelen en handelswijzen die ervoor zorgen dat de doelstellingen worden bereikt.
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10679

Beleid

Het geheel van maatregelen die de overheid neemt om bepaalde problemen op te lossen, te verminderen of te voorkomen.
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10766

beleid

Def.: het geheel van gemaakte bestuurlijke keuzen
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10880

beleid

Def.: wijze van behandeling van een zaak met betrekking tot de gevolgde of te volgen beginselen of gedragslijn
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10880

beleid

Beleid is het stellen van doelen, middelen en een tijdpad in onderlinge samenhang. Liefst zijn plaats en tijd omschreven. (Wikipedia)
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10948

beleid

Officieel gedocumenteerde verwachtingen en intenties van het management. Beleid wordt gebruikt om richting te geven aan beslissingen, en om te garanderen dat er een consistente en bevredigende ontwikkeling en implementatie is van processen, standaarden, rollen, activiteiten, IT-infrastructuur, et cetera.
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/11407
Geen exacte overeenkomst gevonden.