Zoek op

billijkheid

verbintenissenrecht: redelijkheid. Bijv. de eisen van redelijkheid en ~ omvatten ongeschreven recht dat (mede) de verhouding ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=billijkheid

billijkheid

verbintenissenrecht: eerlijkheid. De term ~ wordt vooral in de uitdrukking `redelijkheid en ~` gebruikt. Schuldeisers en ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/billijkheid

billijkheid

verbintenissenrecht: rechtvaardigheid, zoals het hoort. Bijv. de eisen van redelijkheid en ~ omvatten ongeschreven recht ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/billijkheid
Geen exacte overeenkomst gevonden.