Zoek op

borgtocht

verbintenissenrecht: bijzondere overeenkomst waarbij een persoon zich tegenover een schuldeiser verbindt tot nakoming van ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=borgtocht

borgtocht

verbintenissenrecht: Latijn: bijzondere overeenkomst waarbij een persoon zich tegenover een schuldeiser verbindt tot nakoming ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/borgtocht

borgtocht

In het strafrecht is een borgtocht het betalen van een geldbedrag in ruil voor het in vrijheid mogen afwachten van de behandeling van een strafzaak; het geldbedrag dient dan als 'zekerstelling' voor het feit dat de verdachte daadwerkelijk zal komen opdagen bij zijn zaak . In het privaatrecht is een overeenkomst van borgtocht een overeenkomst waarbi...
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/wet-en-recht/borgtocht

borgtocht

de borgtocht zelfst.naamw. (m.) Uitspraak:   [ˈbɔrxtɔxt] bedrag dat je eerst moet betalen en later weer terugkrijgt Voorbeeld:   `een verdachte op borgtocht vrijlaten` © Kernerman Dictionaries. SpellingCorrect gespeld: 'borgtocht' komt voor in de Woorde...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/borgtocht

BORGTOCHT

1) Aval 2) Borgsom 3) Borgspreking 4) Borgstelling 5) Cautie 6) Garantie 7) Onderpand 8) Waarborg 9) Waarborgsom 10) Zekerheid
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/BORGTOCHT/1

Borgtocht

[civiel] - Borgtocht is de overeenkomst waarbij een derde, de borg, zich verplicht om de prestatie die de schuldenaar moet verrichten jegens de schuldeiser zelf na te komen indien de schuldenaar in gebreke blijft. Simpel gezegd, de bank is alleen bereid geld aan je te lenen als je vader of moeder borg voor je staat. Dat imp...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Borgtocht_(civiel)

Borgtocht

[strafrecht] - Borgtocht is de situatie in het strafrecht waarbij een verdachte van een strafbaar feit, in afwachting van de behandeling van zijn strafzaak, wordt vrijgelaten uit voorarrest op voorwaarde van het deponeren van een onderpand. == Doel en nadelen == Het idee achter het onderpand is dat de verdachte niet zal vlu...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Borgtocht_(strafrecht)

Borgtocht

Waarborgsom vereist voor het uitvoeren van werken en leveringen, opgelegd door een openbaar bestuur. Zie Borgtochten voor de verschillende soorten.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10367

borgtocht

overeenkomst waarbij een derde zich ten behoeve van de schuldeiser verbindt aan een verbintenis van een schuldenaar te voldoen, indien deze niet zelf daaraan voldoet; daarbij kan deze zich persoonlijk borg stellen, maan hij in de praktijk saat hij vooral borg met geld of onroerend goed als onderpand.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10439

Borgtocht

Overeenkomst waarbij een borg zich voor een schuldeiser verbindt voor de nakoming van een verbintenis indien de schuldenaar in gebreke blijft. Zodra de schuldenaar de verbintenis nakomt, is de overeenkomst van borgtocht teniet.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10871

Borgtocht

Overeenkomst waarbij een derde, de borg, zich verplicht om de prestatie die de schuldenaar moet verrichten ten opzichte van de schuldeiser zelf na te komen indien de schuldenaar in gebreke blijft. De hoogte van het bedrag van de borgtocht wordt vooraf vastgesteld en heeft een directe verbinding met de onderliggende overeenkomst. Bij een persoo...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11080

borgtocht

borgstelling (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/borgtocht

Borgtocht

Een borgtocht is een overeenkomst waarbij de ene partij, de borg, zich tegenover de andere partij, de schuldeiser, verbindt tot nakoming van een verbintenis, die een derde, de schuldenaar, tegenover de schuldeiser heeft of zal verkrijgen, aldus artikel 7:850 BW. De borg zal dus bepaalde verplichtingen van de schuldenaar nakomen, indien deze zelf ni...
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf
Geen exacte overeenkomst gevonden.