Zoek op

bouwrijp

bouwrecht: geschikt om er op te bouwen na drainage, inklinking etc. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/bouwrijp

Bouwrijp

Bouwrijp maken van een stuk grond betekent dat men het maaiveld gaat bewerken voordat er met bouwen begonnen kan worden. Dit is bijvoorbeeld nodig bij het bouwen van een woonwijk of een nieuwe weg. Werkzaamheden kunnen zijn: Het voorbelasten van de grond is vaak nodig omdat geëist wordt dat de bouwgrond voldoende draagkrachtig moet zijn en zettin...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Bouwrijp

Bouwrijp

Grond die na drainage en inklinking geschikt is om op te bouwen. Vaak zijn ook leidingen aangelegd (riool, gas, water, enzovoort).
Gevonden op http://www.financenavigator.nl/wiki/Bouwrijp
Geen exacte overeenkomst gevonden.