Zoek op

budget

financiële zaken, consumenten en producenten, overheid: Taakstellende begroting. ...
Gevonden op https://www.economischwoordenboek.nl?zoek=budget

budget

het budget zelfst.naamw.Uitspraak:   [ˈbʏdʒɛt] Verbuigingen:   budget|ten (meerv.) bedrag dat je kunt besteden Voorbeelden:   `een budget van tien miljoen euro voor een bouwproject`, `huishoudbudget`, `je aankoopbudget voor een nieuwe auto`, `het onderwi...
Gevonden op https://www.woorden.org/woord/budget

BUDGET

1) Bedrag dat je kunt besteden 2) Begroting 3) Bepaald bedrag 4) Beschikbaar bedrag 5) Besteedbaar bedrag 6) Boekhoudkundige term 7) Boekhoudterm 8) Raming of begroting van inkomsten en uitgaven
Gevonden op https://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/BUDGET/1

budget

begroting
Jaar van herkomst: 1816 (WNT )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

Budget

Let op: Spelling van 1858 Eng. budjet, de begrooting der jaarlijksche uitgaven; staatskasberekening: overzigt der benoodigde gelden
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/

Budget

Onder het budget verstaan we de som geld die voor bepaalde (groepen van) uitgaven ter beschikking wordt gesteld. ( > economie)
Gevonden op http://www.em-ha-em-art-productions.nl/kennisbank/beleggen/budget.htm

budget

begroting, beschikbare middelen (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/budget

Budget

Bedrag dat vooraf (voorcalculatorisch) als norm is gegeven voor een afdeling of een bedrijf [euro-periode]. Zie ook: bedrijfseconomische-modellen.nl {Kostencalculatie}. Synoniem: begroting. Bedrag dat achteraf (nacalculatorisch) wordt vastgesteld op basis van een tarief en een werkelijk geleverde prestatie [euro-periode]. Zie ook: bedrijfseconomi.....
Gevonden op http://www.fons-vernooij.nl/bb-site/index.html

budget

geld dat je kunt uitgeven vb: zo'n luxe reis past niet in mijn budget
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=budget

Budget

(2) Nadat een begroting is goedgekeurd noemen we het een budget.
Gevonden op https://www.encyclo.nl//Media/Begrippenbank-Bedrijfskunde-Streutker/Begripp

Budget

Een in geld uitgedrukt actieplan. Meestal: actieplan voor een bedrijf voor een periode van een jaar resulterend in een begrote winst- en verliesrekening.
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10179

Budget

Nadat een begroting is goedgekeurd noemen we het een budget.
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10208

Budget

Het geld dat een speler kan gebruiken om zijn pokerspel te financieren.
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10426

budget

wat je te besteden hebt
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10675

Budget

Informatie voor ouders & docenten. De site www.nibudjong.nl is gericht op scholieren. Echter: ouders en docenten hebben vaak dezelfde informatie nodig als jongeren. Een bedrag voor zak- en kleedgeld bijvoorbeeld. Dit kunt u vinden op deze site onder de kop Geld van je ouders. Het komt ook vaak voor dat ouders en docenten behoefte hebben aan meer of...
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10711

budget

Syn.: begroting Def.: geheel van personele, materiële en financiële middelen toegekend aan een plan of aan een organisatorische eenheid.
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10880

budget

Een lijst van al het geld dat een organisatie of bedrijfsonderdeel van plan is te ontvangen en uit te geven in een specifieke periode. Zie ook budgettering, planning.
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/11407
Geen exacte overeenkomst gevonden.