Zoek op

bedrijfstak

consumenten en producenten: Verzamelnaam voor een groep van bedrijven die een gelijksoortige functie hebben in het voortbrengingsproces ...
Gevonden op https://www.economischwoordenboek.nl?zoek=bedrijfstak

bedrijfstak

ondernemingsrecht: verzamelnaam voor alle ondernemingen die zich met de produktie en verkoop van gelijksoortige goederen ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/bedrijfstak

bedrijfstak

de bedrijfstak zelfst.naamw. (m.) Uitspraak:   [bə'drɛifstɑk] Verbuigingen:   bedrijfstak|ken (meerv.) alle bedrijven (1) die hetzelfde soort product of dienst leveren Voorbeelden:   `Internet zorgt voor heel nieuwe bedrijfstakken.`, `de agrarische bedrij...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/bedrijfstak

Bedrijfstak

Bedrijven die dezelfde soort goederen of diensten maken, vormen samen een bedrijfstak. Dus alle kappers samen zijn een bedrijfstak. Alle verffabrieken vormen ook een bedrijfstak. Andere voorbeelden van bedrijfstakken zijn glastuinbouwers, supermarkten, verzekeringsmaatschappijen, benzinestations, horeca, accountants, campinghouders en gasinstallati...
Gevonden op https://www.finler.nl/bedrijfstak-uitleg/

bedrijfstak

Een bedrijfstak wordt gevormd door die bedrijven die hetzelfde product maken of dezelfde dienst verlenen. Samenwerking tussen ondernemingen uit dezelfde bedrijfstak wordt horizontale samenwerking genoemd en samenwerking binnen een bedrijfskolom verticale samenwerking.
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/economie/bedrijfstak

Bedrijfstak

Bedrijfstak is de verzamelnaam voor een groep organisaties-bedrijven binnen één bepaalde branche. De organisaties in een bedrijfstak vervullen een gelijksoortige functie in het voortbrengingsproces van een bepaalde product of dienst. Bijvoorbeeld de bedrijfstak voor brandstofleveranciers bestaat uit bedrijven als Shell, Texaco, Esso etc.. De ter...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Bedrijfstak

bedrijfstak

verwante groep van bedrijven
Gevonden op http://www.blaucapel.nl/diversen/begrip.htm

Bedrijfstak

Groep van bedrijven die vrijwel dezelfde soort activiteiten ontplooien, bijvoorbeeld scheepvaart, metaalindustrie of landbouw.
Gevonden op http://www.financielebegrippen.com/bedrijfstak

Bedrijfstak

Een bedrijfstak (ook wel branche genoemd) is een verzameling van bedrijven die ten aanzien van een product eenzelfde functie verzorgt. Dit betekent dat zij dezelfde koop- en verkoopmarkt hebben. Als één onderneming een bedrijfstak domineert, dan spreekt men van monopolie. Zie ook `Auto(mobiel)branche`. Zie ook: Bedrijfssector.
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

bedrijfstak

is een groep ondernemingen met een gelijksoortige productie en zich bevinden op dezelfde hoogte van de bedrijfskolom.
Gevonden op http://www.xs4all.nl/~mkalk/begrip06.htm

bedrijfstak

is een groep ondernemingen met een gelijksoortige productie en zich bevinden op dezelfde hoogte van de bedrijfskolom. (uit: begrippenlijst economie, 2002)
Gevonden op https://mkalk.home.xs4all.nl/registe1.htm#calculatiekartel

bedrijfstak

is een groep ondernemingen met een gelijksoortige productie en zich bevinden op dezelfde hoogte van de bedrijfskolom. (uit: begrippenlijst economie, 2002)
Gevonden op https://mkalk.home.xs4all.nl/register.htm

bedrijfstak

[Management-en-organisatie] Elke schakel in een bedrijfskolom is een bedrijfstak. Bedrijfstakken bestaan op hun beurt uit branches (organisaties die dezelfde productie- of distributietechnieken hanteren en grotendeels dezelfde producten leveren).
Gevonden op https://quizlet.com/115659125/3strategisch-management-flash-cards/

bedrijfstak

[Nederlands] branche
Gevonden op https://quizlet.com/36011642/nederlands-flash-cards/
Geen exacte overeenkomst gevonden.