Zoek op

Beheersregels

Door de organisatie opgestelde regels voor het beheer van archiefdocumenten en voor de regeling en toebedeling van verantwoordelijkheden en taken. Beheersregels zijn een organisatiespecifieke uitwerking van het archiefrecht voor het strategisch, tactisch en/of operationeel niveau van management
Gevonden op https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie

Beheersregels

Interne regels van een zorgdrager die de feitelijke werkzaamheden regelen, die tot doel hebben de archiefbescheiden in goede, geordende en toegankelijke staat te brengen en te bewaren.
Gevonden op https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie
Geen exacte overeenkomst gevonden.