Zoek op

besluitwet

staatsrecht: besluit met kracht van wet over een wetgevende aangelegenheid, genomen tijdens de Eerste Wereldoorlog door de ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=besluitwet

Besluitwet

Een besluitwet (Frans: Arrêté-loi) is in België een besluit van de uitvoerende macht dat wetskracht heeft. Het verwijst naar koninklijke besluiten of ministeriële besluiten die genomen zijn tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog en die, gezien de uitzonderlijke omstandigheden, niet door het parlement konden goedgekeurd worden maar toch aanva...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Besluitwet
Geen exacte overeenkomst gevonden.