Zoek op

Casemanagement

[psychiatrie] - Casemanagement is een vorm van hulpverlening, die onder meer wordt toegepast in de geestelijke gezondheidszorg. Patiënten worden zodanig begeleid dat zij in staat zijn zo veel mogelijk in de maatschappij mee te draaien. Kenmerkend voor casemanagement is dat een hulpverlener aan een patiënt wordt gekoppeld ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Casemanagement_(psychiatrie)

Casemanagement

Casemanagement blijkt in de praktijk een containerbegrip te zijn. In b.v. de sociale teams is casemanagement aan de orde op het moment dat er gesignaleerd wordt dat iemand uit de doelgroep te maken heeft met een complexe probleemsituatie waardoor mogelijk het zelfstandig wonen in geding is of dreigt te raken en waarbij een gecoördineerd en afgeste...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10145

Casemanagement

Dienstverlening-coördinatie op maat, vooral bedoeld voor mensen met complexe problemen. Cliënten met een meervoudige en complexe problematiek hebben namelijk vaak verschillende hulp en zorg en soms ook extra stimulans nodig. De casemanager biedt dat. Hierdoor ontstaat effectieve hulpverlening.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11110
Geen exacte overeenkomst gevonden.