Zoek op

causaliteit

aansprakeljkheidsrecht: verband tussen oorzaak en gevolg. Het ~ heeft betrekking op de vraag wie een bepaalde schade heeft ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/causaliteit

causaliteit

De verhouding tussen twee dingen of gebeurtenissen, waarbij het ene oorzaak is en het andere gevolg. Gedurende vrijwel de gehele geschiedenis van de filosofie is erover gestreden of causaliteit méér is - bijvoorbeeld een door God geschapen kracht - dan de constant waargenomen opeenvolging van twee gebeurtenissen, op grond waarvan men concludeert ...
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/filosofie/causaliteit

causaliteit

de causaliteit zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   [kɑuzali'tɛit] verband tussen oorzaak en gevolg Voorbeelden:   `het causaliteitsprincipe`, `Als twee fenomenen vaak samen optreden (correlatie), betekent dat niet per se dat het één het ander veroorzaakt (causaliteit)...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/causaliteit

CAUSALITEIT

1) Gevolgelijkheid 2) Oorzaak 3) Oorzakelijk verband 4) Oorzakelijkheid
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/CAUSALITEIT/1

causaliteit

oorzakelijk verband (Winchester 2003)
Gevonden op http://kustveiligheid-e.wikidot.com/begrippenlijst

Causaliteit

Het verband tussen oorzaak en gevolg. 1. (s) In het strafrecht is er sprake van causaliteit wanneer de verdachte een bepaald feit heeft veroorzaakt en daarvoor verantwoordelijk is. 2. (c) In het civielrecht is er sprake van causaliteit wanneer iemand een bepaalde schade heeft veroorzaakt. Hij wordt dan aansprakelijk gesteld.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10871

causaliteit

oorzakelijkheid (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/causaliteit

Causaliteit

Het was de griekse filosoof Aristoteles (384-322 v.Chr.) die in zijn Fysica vier verschillende vormen van causaliteit onderscheidde: naar de substantie, zoals in `het brons gaat aan het bronzen beeld vooraf`, naar de bepalende vorm zoals in `de vorm een paard is essentieel voor alle paarden en er de oorzaak van dat we ze zo noemen`, naar de doener ...
Gevonden op http://www.theorderoftime.com/ned/spiritueel/termen.html

Causaliteit

Oorzakelijkheid. Een verschijnsel wordt veroorzaakt door of is het gevolg van een ander verschijnsel. Causaal verband tussen twee variabelen.
Gevonden op http://www.wynneconsult.com/root/HomePageKB012.htm

causaliteit

[Maatschappijwetenschappen] er is sprake van een betrekking van oorzaak en gevolg
Gevonden op https://quizlet.com/12940392/mw-inl-hoofdstuk-3-onderzoek-doen-bij-sociale-
Geen exacte overeenkomst gevonden.