Zoek op

codificatie

staatsrecht: opname van rechtsregels die op eenzelfde rechtsgebied betrekking hebben in een systematisch georganiseerd wetboek. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=codificatie

codificatie

staatsrecht: opname van rechtsregels in wetboeken. Bijv. de wet heeft het burgerlijk recht geregeld in het Burgerlijk wetboek ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/codificatie

codificatie

(‘wetboekenmakerij’) Niet alleen maar het vastleggen van nog ongeschreven recht , maar ook systematisering en dus onvermijdelijk verandering van dat recht. Vaak ook gaat het juist om verbetering van recht. Codificatie is geen eindpunt en staat jurisprudentie niet in de weg. Zie ook codificatiebeweging .
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/wet-en-recht/codificatie

codificatie

de codificatie zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   [kodifi'ka(t)si] Verbuigingen:   codificatie|s (meerv.) recht dat is opgeschreven en door de overheid geldig is verklaard juridisch Voorbeelden:   `Romeins recht en de Code Civil van Napoleon zijn oude codifica...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/codificatie

Codificatie

Het eenmaken, gelijktrekken en systematisch optekenen van verspreide traditionele, lokale of regionale rechtsregels, hetzij geschreven, hetzij ongeschreven, zodat er eenheid van recht ontstaat in een land of gebied.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10429

Codificatie

Het in één wet(boek) bijeenbrengen van het bestaande recht dat is verspreid in wetten, gewoonten en jurisprudentie.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10752

Codificatie

Het systematisch in wetboeken vastleggen van het recht dat in een bepaald gebied gangbaar is
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10871

Codificatie

Het in één wet(boek) bijeenbrengen van het bestaande recht dat is verspreid in wetten, gewoonten en jurisprudentie.
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf
Geen exacte overeenkomst gevonden.