Zoek op

coherentie

samenhang, verband. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/coherentie

coherentie

de coherentie zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   [kohe'rɛn(t)si] situatie waarin de samenhang tussen afzonderlijke dingen helemaal klopt Voorbeeld:   `De politieke partij wil meer coherentie in het landelijk beleid.` © Kernerman Dictionaries. SpellingCorrect gespel...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/coherentie

COHERENTIE

1) Aantrekkingskracht 2) Samenhang
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/COHERENTIE/1

Coherentie

Coherentie betekent in het algemeen samenhang. Meer specifiek wordt dit begrip gebruikt in: ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Coherentie

Coherentie

[taalkunde] - Het begrip coherentie heeft in de tekstlinguïstiek en de sociolinguïstiek betrekking op de manier waarop een gesproken of geschreven tekst conceptueel samenhangt en-of door de luisteraar als inhoudelijk samenhangend wordt ervaren. ==Coherentie vs. cohesie== Binnen de tekstlinguïstiek wordt tekstuele coheren...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Coherentie_(taalkunde)

Coherentie

Bij alle beleidsbeslissingen bewust rekening houden met mogelijke effecten op armoede in ontwikkelingslanden. Dat is het streven naar coherentie vanuit de doelstelling armoedevermindering. Het impliceert dat de overheid steeds nagaat hoe beslissingen op terreinen buiten de hulp zich verhouden tot de doelstellingen en de inzet op het gebied van ontw...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10596

Coherentie

Zie `Consistentie`.
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

coherentie

[Literatuur] samenhang
Gevonden op https://quizlet.com/49788582/begrippenlijst-tussentoets-flash-cards/
Geen exacte overeenkomst gevonden.