Zoek op

Compartimenten

Let op: Spelling (deels) uit 1864: o. mv. regelmatig afgedeelde vakken.
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0006.htm

Compartimenten

Een compartiment is een deel van de BEVEK. Een BEVEK bestaat uit verschillende compartimenten met een apart beheer die elk een andere beleggingsfilosofie volgen, maar die eenzelfde juridische entiteit vormen. Elke belegger kan zijn aankopen over meerdere compartimenten spreiden en een deel van zijn activa zonder kosten of tegen beperkte kosten over...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10237

compartimenten

Decoratieve randen die zijn gevormd als aparte ontwerp eenheden die de gedrukte tekst op een titelpagina omringd. Te onderscheiden van `lijstwerk (ornamentgebieden)`, die randen omsluiten die bestaan uit losse elementen die niet zijn ontworpen om samen als rand te worden gebruikt.
Categorie: Ontwerpelementen > randen (ornamenttypen).
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10491

Compartimenten

INLEIDING IN DE BIOLOGIE > MEMBRANEN EN HET TRANSPORT VAN STOFFEN - afdelingen waarin een cel is verdeeld door het membranenstelsel
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10725
Geen exacte overeenkomst gevonden.