Zoek op

concentratiegraad

markten en prijzen: Het gezamenlijk marktaandeel van een beperkt aantal van de grootste ondernemingen op een bepaalde markt. ...
Gevonden op https://www.economischwoordenboek.nl?zoek=concentratiegraad

Concentratiegraad

De mate waarin enkele ondernemingen het aanbod in een bedrijfstak beheersen.
Gevonden op https://www.finler.nl/concentratiegraad/

Concentratiegraad

De concentratiegraad is een maatstaf voor de mate van concurrentie in een sector. De n-de concentratiegraad wordt gedefinieerd als het marktaandeel van de grootste n ondernemingen in een sector. De mate van concurrentie wordt dan gedefinieerd als 1-concentratiegraad. Bijvoorbeeld: we hebben een sector waarvoor geldt: Dan geldt: Er gelden een aanta...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Concentratiegraad

Concentratiegraad

Onder de concentratiegraad verstaan we het gezamenlijk marktaandeel van bijvoorbeeld de vier grootste ondernemingen op een bepaalde markt. Geeft een indruk van het aantal spelers op een markt. ( > economie)
Gevonden op http://www.em-ha-em-art-productions.nl/kennisbank/beleggen/concentratiegraa

concentratiegraad

geeft het marktaandeel van een aantal bedrijven weer.Bijvoorbeeld C3 geeft het marktaandeel van de drie grootste bedrijven gezamelijk als percentage van de totale markt.(uit: begrippenlijst economie, 2002)
Gevonden op https://mkalk.home.xs4all.nl/register.htm

Concentratiegraad

(1) Geeft het marktaandeel van een aantal bedrijven weer. Bijvoorbeeld C3 geeft het marktaandeel van de drie grootste bedrijven gezamenlijk als percentage van de totale markt. In geval van concurrentieanalyse duidt deze term op het % deel van de markt dat een bepaald aantal aanbieders voor hun rekening nemen. Zo duidt een hoge concentratiegraad op ...
Gevonden op https://www.encyclo.nl//Media/Begrippenbank-Bedrijfskunde-Streutker/Begripp

Concentratiegraad

(2) In geval van concurrentieanalyse duidt deze term op het % deel van de markt dat een bepaald aantal aanbieders voor hun rekening nemen. Zo duidt een hoge concentratiegraad op een situatie met weinig aanbieders die een groot deel van de markt hebben.
Gevonden op https://www.encyclo.nl//Media/Begrippenbank-Bedrijfskunde-Streutker/Begripp
Geen exacte overeenkomst gevonden.