Zoek op

conversie

verbintenissenrecht: omzetting, door de rechtbank, van een nietige rechtshandeling in een geldige rechtshandeling. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/conversie

Conversie

DEFINITIE - De transformatie van een fase naar de andere fase binnen het verkoopproces.
OMSCHRIJVING - Binnen het verkoop proces ondersheid men doorgaans verschillende fasen. De meest gebruikelijke indeling is: suspect, prospect, klant. Om van conversie te kunnen beïnvloeden maakt men vaak gebruik van het AIDA-model: bekendheid verkrijge...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10074

Conversie

Een lichamelijk symptoom die het gevolg kan zijn van een psychisch problemen en waarvoor geen lichamelijke oorzaak gevonden kan worden.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10144

Conversie

Conversie van een effect in een ander. In het geval van beleggingsfondsen wijst dit eveneens op de overgang van het ene compartiment van het fonds naar het andere.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10237

Conversie

Assurantiebegrip:
Bij een conversie wordt een levens- of pensioenverzekering in een andere vorm omgezet (bijvoorbeeld een `gemengde verzekering` wordt omgezet in een `levenslange overlijdensverzekering`).
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10251

Conversie

Omzetting van pensioenaanspraken in andere pensioenaanspraken. Conversie kan bijvoorbeeld plaatsvinden na het maken van een keuze tussen nabestaandenpensioen en een hoger of eerder ingaand ouderdomspensioen, wat uitruil van nabestaandenpensioen wordt genoemd. Ook kan conversie plaatsvinden in geval van conversie zoals bedoeld in de Wet VPS.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10255

Conversie

Het omzetten van de ene energievorm in een andere.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10571

conversie

Het omzetten van een energievorm in een andere energievorm.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10614

Conversie

In de reactortechniek de omzetting van een stof in een splijtbare stof, bijvoorbeeld U-238 --> Pu239 of Th-232 --> U-233. In iedere kernreactor welke U-238 of Th-232 bevat vindt conversie plaats. Zie Kweekmateriaal.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10691

Conversie

Omzetting van pensioenaanspraken in andere pensioenaanspraken. Conversie kan bijvoorbeeld plaatsvinden na het maken van een keuze tussen partnerpensioen en een hoger of eerder ingaand ouderdomspensioen. Deze keuzemogelijkheid is omschreven in artikel 60 van de Pensioenwet. Op alle andere vormen van conversie zijn de artikelen 61 en verder van de Pe...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10709

conversie

omzetting
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10733

Conversie

Term in gebruik in het levensverzekeringsbedrijf. Conversie of omzetting is de verandering van de verzekeringsvorm van een lopende levensverzekering, bijvoorbeeld van een gemengde verzekering in een ideaalverzekering. De premies die men in de loop der jaren heeft betaald, gaan bij conversie niet verloren, omdat de waarde van de oude verzekering wor...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10752

Conversie

Omwisseling van een effect in een ander effect.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10768

Conversie

Omwisseling van een effect in een ander effect.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10783

Conversie

In deze branche staat conversie voor het met succes binnenhalen van een lead. Dat wil zeggen dat een bezoeker heeft gedaan wat u wilt. Bijvoorbeeld een catalogus bestellen, een product aanschaffen, of een nieuwsbrief aanvragen.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10792

Conversie

Deze term komt in verschillende vormen terug. Twee typeringen zijn: Het 'beschermen' tegen koersdaling van aandelen door een optie beschermingsconstructie toe te passen Het omwisselen van effecten
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10820

Conversie

Conversie is het overgaan van een bezoeker tot een bepaalde actie, bijvoorbeeld het invullen van een formulier of het kopen van een product Een hoge conversie betekent dat veel bezoekers overgaan tot een aankoop
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10869

Conversie

omwisseling van obligaties in aandelen.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10872

Conversie

Conversie is het overzetten van het ene medium naar het andere of van het ene formaat naar het andere, bijvoorbeeld digitale documenten naar een nieuwe versie van de software waarin ze zijn vervaardigd of digitaliseren van papieren documenten. Activiteit binnen preserveren.
Gevonden op https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie

Conversie

Het omzetten in of het overzetten van gegevens in een ander opslagformaat.
Gevonden op https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie

Conversie

Het overgaan van de ene informatieverwerkende methode (of systeem) op de andere
Gevonden op https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie

Conversie

Het overzetten van digitale documenten naar andere programmatuur met behulp van standaardprogrammatuur onder behoud van authenticiteit.
Gevonden op https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie

Conversie

Proces van omzetten van archiefbescheiden van het ene medium naar het andere of van het ene formaat naar het andere.
Gevonden op https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie

Conversie

ns in een ander bestandsformaat.
Gevonden op https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie
Geen exacte overeenkomst gevonden.