Zoek op

Cyclustijd

Cyclustijd is een term die in allerlei vakgebieden gebruikt wordt. In processen waarin steeds hetzelfde gebeurt, is het de tijd tussen het begin van een ronde en het begin van de volgende ronde. Het kan bijvoorbeeld gaan om de tijd dat een verkeerslichtenregeling erover doet om in een van tevoren opgestelde blokkenschema een rondje te maken. Deze ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Cyclustijd

Cyclustijd

Onder de cyclustijd wordt de totale duur van de fasecyclus van een verkeersregelinstallatie (VRI) verstaan. De cyclustijd is van belang voor de verouderde verkeersregelinstallaties die volgens een vast programma werken, de zogeheten starre verkeersregeling. De meeste softwarepakketten die gebruikt worden voor het berekenen van een fasecyclus gaan u...
Gevonden op http://www.wegenwiki.nl/Cyclustijd
Geen exacte overeenkomst gevonden.