Zoek op

citaatrecht

auteursrecht: het recht om - zonder dat dit geldt als inbreuk op het auteursrecht - een stukje van een werk van een ander ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=citaatrecht

citaatrecht

auteursrecht: het recht om - zonder dat dit geldt als inbreuk op het auteursrecht - een stukje van een werk van een ander ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/citaatrecht

Citaatrecht

Binnen het auteursrecht bestaan diverse uitzonderingen op het verbod om iets openbaar te maken of te kopiëren zonder toestemming van de maker. Een van die uitzonderingen heeft betrekking op het gebruikmaken van citaten uit een auteursrechtelijk beschermd werk. Deze uitzondering wordt wel het citaatrecht genoemd. Het citaatrecht is vergelijkbaar m...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Citaatrecht

Citaatrecht

Het citaatrecht is het recht om te citeren uit een werk dat door het auteursrecht is beschermd.
Gevonden op https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie
Geen exacte overeenkomst gevonden.