Zoek op

correlatie

de correlatie zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   [kɔrə'la(t)si] Verbuigingen:   correlatie|s (meerv.) manier waarop iets samenhangt met iets anders Voorbeelden:   `een correlatie tussen twee verschijnselen`, `correlatiecoëfficiënt als maat voor de samenhang...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/correlatie

correlatie

Statistisch begrip voor de samenhang tussen twee verschijnselen, twee variabelen. Een hoge correlatie betekent dat beide verschijnselen relatief vaak samen voorkomen. Maar niet dat de ene de oorzaak van de andere is.
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/psychologie-en-sociologie/correlatie

CORRELATIE

1) Band 2) Interactie 3) Onderling verband 4) Onderlinge afhankelijkheid 5) Onderlinge betrekking 6) Relatie 7) Samenhang 8) Verband 9) Verbinding 10) Wederzijdse betrekking 11) Wederzijdse relatie 12) Wederzijdse verhouding 13) Wisselwerking 14) Wisselwerktuig
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/CORRELATIE/1

Correlatie

In de statistiek spreekt men van correlatie als er een min of meer (lineaire) samenhang blijkt te zijn tussen twee reeksen metingen of de mogelijke waarden van twee toevalsvariabelen. De sterkte van deze samenhang wordt beschreven met de correlatiecoëfficiënt. ==Correlatiemaat== De mate van correlatie tussen twee variabelen wordt uitgedrukt in d...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Correlatie

Correlatie

[geologie] - Onder correlatie wordt in de geologie verstaan het met elkaar in verband brengen van gesteenten, fossiele flora`s of fauna`s die op een zekere afstand van elkaar liggen. Als op verschillende plaatsen aanwezig gesteente (met elkaar) gecorreleerd wordt dan doelt men meestal op de gelijktijdigheid van het ontstaan...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Correlatie_(geologie)

correlatie

• [medisch] [wiskunde] samenhang.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/correlatie

correlatie

wederzijdse relatie, onderlinge verbondenheid
Gevonden op http://www.audiologieboek.nl/htm/hfdwrd/c.html

Correlatie

Let op: Spelling (deels) uit 1864: v. (...ën), wederzijdsche -, onderlinge betrekking.
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0006.htm

correlatie

wederzijdse betrekking
Jaar van herkomst: 1824 (WEI )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

Correlatie

Een onderlinge wisselwerking of samenhang.
Gevonden op http://www.dehelianthus-haarlem.nl/newhtml/lexicon/list_A.html

Correlatie

Samenhang tussen twee onafhankelijke variabelen of getallenreeksten. Zo kun je bijvoorbeeld de correlatie tussen twee aandelen berekenen, wat gebruikt wordt bij het samenstellen van een evenwichtige portefeuille. Als alle fondsen tegelijk omhoog gaan is dat gevaarlijker, dan wanneer de ene daalt als de andere onhoog gaat. ( > beleggen > analyse > ...
Gevonden op http://www.em-ha-em-art-productions.nl/kennisbank/beleggen/correlatie.htm

Correlatie

Een maatstaf die weergeeft wat de mate van samenhang is tussen het rendement van twee variabelen (bijvoorbeeld aandelen of obligaties). De correlatie kan een waarde aannemen tussen minus 1 en plus 1. Een negatieve correlatie tussen twee aandelen betekent dat, als het rendement van één aandeel stijgt, het rendement van het andere aandeel daalt. 
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10709

correlatie

onderlinge samenhang
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10733

Correlatie

Lineaire samenhang tussen twee verschillende metingen. Als voorbeeld nemen we het ziekteverzuim onder medewerkers in procenten: Leeftijdsgroep - ziekteverzuim 18-25: 4% 25-35: 5% 36-45: 5% 46-55: 8% 56-67: 8%Â Uit deze variabelen kan met een berekening de correlatie coëfficiënt herleid worden, een maatst...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10820

correlatie

onderlinge afhankelijkheid
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11288

correlatie

wederzijdse betrekking (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/correlatie

correlatie

wat met elkaar te maken heeft vb: er is een correlatie tussen werkloosheid en vandalisme Synoniemen: relatie verband samenhang
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=correlatie

Correlatie

Men spreekt van correlatie als er sprake is van een samenhang tussen variabelen in (reeksen van) metingen. Zo bestaat er bijvoorbeeld een logische correlatie tussen de temperatuur en het jaargetijde.
Gevonden op http://www.multiscope.nl/kennis/begrippen.html

Correlatie

Onderlinge samenhang tussen twee grootheden. Hiervan is sprake als veranderingen in de ene grootheid worden veroorzaakt door veranderingen in de andere grootheid. We spreken van: 1) enkelvoudige correlatie als het gevolg maar één oorzaak heeft;
2) meervoudige correlatie als het gevolg meerdere oorzaken heeft Inzicht in de correlatie tussen twe...
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

Correlatie

Positieve of negatieve samenhang tussen (kans)variabelen die op interval- of rationiveau zijn gemeten.
Gevonden op http://www.wynneconsult.com/root/HomePageKB012.htm

Correlatie

[Literatuur] Statistische maat waarmee de sterkte van de samenhang tussen twee variabelen (van ten minste intervalmeetniveau) wordt aangegeven; bijvoorbeeld tussen hypotheeklasten en inkomen.
Gevonden op https://quizlet.com/68652857/cm3-fontys-toegepaste-psychologie-begrippen-ba
Geen exacte overeenkomst gevonden.