Zoek op

codominantie

Twee allelen zijn codominant als ze bij een heterozygoot individu beiden tot uiting komen in het fenotype. Voorbeeld: binnen het ABO-systeem vererven de allelen voor de antigenen A en B codominant. Een heterozygoot individu heeft bloedgroep AB, omdat zowel het A-allel als het B-allel een antigen-antilichaamreactie kunnen uitlokken.
Gevonden op http://nl.wikibooks.org/wiki/Verklarende_woordenlijst_biologie_voor_het_sec

Codominantie

Codominantie is in de genetica het verschijnsel dat een heterozygoot organisme allelen heeft die beide even dominant zijn. Het gevolg is dat beide allelen tot uiting komen in het organisme. Een voorbeeld is de bloedgroep AB bij mensen. Omdat beide allelen tot uiting komen worden zowel antigenen van bloedgroep A als antigenen van bloedgroep B aange...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Codominantie

codominantie

Verschijnsel, waarbij twee verschillende allelen in een heterozygoot individu tot uitdrukking komen. Codominatie leidt tot een intermediair fenotype, bijv. combinatie rood-wit, levert het fenotype rose.
Gevonden op http://www.digischool.nl/bi/pbb/search.php
Geen exacte overeenkomst gevonden.