Zoek op

Communicatiemodel

Het communicatiemodel is een model uit de linguïstiek waarin de relaties tussen zender, bericht en ontvanger schematisch worden voorgesteld. context (referentiële functie) (expressieve functie)............ (poëtische functie)..................(appellatieve functie) Opdat het bericht dat men uitzendt effectief zou zijn, moet volgens Roman Jakobs...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Communicatiemodel

Communicatiemodel

In de literatuur zijn verschillende modellen ontwikkeld die de relatie tussen communicatie en het koopbeslissingsproces proberen te verduidelijken. We kunnen twee categorien onderscheiden: 1) klassieke hirarchische modellen (Slavische en Seiner, DAGMAR, AID A, Rogers): deze modellen gaan uit van een dwingende volgorde van verschillende kennis, waar...
Gevonden op https://www.encyclo.nl//Media/Begrippenbank-Bedrijfskunde-Streutker/Begripp
Geen exacte overeenkomst gevonden.