Zoek op

Consumentenpanel

(1) Een panel is een steekproef waaraan de deelnemers langere tijd meewerken. De gang van zaken is dat een steekproef uit personen, gezinnen wordt benaderd met het verzoek om medewerking waarvoor, anders dan bij ad hoc enquêtes, een bepaalde vergoeding in het vooruitzicht wordt gesteld. De ondervraging geschiedt schriftelijk. Het verloop van de pa...
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

Consumentenpanel

(2) Periodiek onderzoek bij een vast aantal respondenten waarbij men doorgaans d.m.v. speciale huishoudboekjes gegevens laat vastleggen over gekochte aantallen per product.
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

Consumentenpanel

(Household panel) (3) Periodiek onderzoek bij een vast aantal respondenten waarbij men doorgaans door middel van speciale huishoudboekjes gegevens laat vastleggen over gekochte aantallen per product. Deze vorm van marktonderzoek laat toe om penetratiecijfers maar ook switchgedrag tussen winkels en merken in kaart te brengen. Zij zijn complem...
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf
Geen exacte overeenkomst gevonden.