Zoek op

contrareformatie

contrareformatie zelfst.naamw. beweging ter bestrijding van een reformatie Bron: Wikiwoordenboek - contrareformatie. SpellingCorrect gespeld: 'contrareformatie' komt voor in de Woordenlijst Nederlandse Taal van de Taalunie en in de spellingwoordenlijst van OpenTaal. 8 definities op Encyc...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/contrareformatie

CONTRAREFORMATIE

1) Tegen de hervorming gerichte beweging 2) Tegenreformatie
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/CONTRAREFORMATIE/1

Contrareformatie

De Katholieke Reformatie, Katholieke Hervorming of Contrareformatie was de hervormingsbeweging binnen de Katholieke Kerk die aanving tijdens de 16e eeuw. Zij was deels een fenomeen van innerlijke restauratie waarvan de aanzetten reeds terug te vinden zijn in de 15e eeuw en deels een reactie op de protestantse reformatie, die was ingezet door de Du...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Contrareformatie

Contrareformatie

Rooms-katholieke reactie op de door Luther in 1517 ingezette reformatie. Het Concilie van Trente, dat met tussenpozen van 1545 tot 1563 duurde, nam een groot aantal interne hervormingsbesluiten als tegenwicht tegen de buitenkerkelijke reformatie en stimuleerde de verfaaiing ...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/bork001lett01_01/

contrareformatie

de rooms-katholieke reactie op de protestantse Reformatie, die was ingezet door de Duitser Luther en de Zwitsers Calvijn en Zwingli alsmede de ontwikkelingen in Engeland (de Anglicaanse kerk en het puritanisme). Dit uitte zich in het tegengaan van administratieve misstanden en herziening van de ritus, die vanaf het concilie van Trente stabiel bleef...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10068

Contrareformatie

De zelfvernieuwing en hervorming in de rooms-katholieke Kerk, na de protestantse reformatie in het begin van 16de eeuw, waarmee gepoogd werd de invloed van het protestantisme te bestrijden. Ook bekend als de katholieke reformatie. De grondslagen hiervan werden geformuleerd en aangenomen op het Concilie van Trente (1545-1563).
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10443

Contrareformatie

Verwijst naar de periode van de beweging voor vernieuwing binnen de rooms-katholieke kerk na en tegen de protestantse Reformatie in de 16de en vroege 17de eeuw in Europa, vanaf het pontificaat van Paulus III (1534-1549) en het eerste Concilie van Trente (1545). De stijl van deze periode wordt bepaald door een intense, autoritaire religiositeit en g...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10491

Contrareformatie

een in de 19de eeuw door de Duitse historicus Leopold von Ranke ingevoerde periode aanduiding voor het tijdperk na de Reformatie, dat wordt gekenmerkt door de pogingen van de katholieke Kerk haar volle gezag te herstellen en de gebieden terug te 'veroveren' die ze aan het protestantisme was kwijtgeraakt. Aan het eind van de 16de eeuw namen Maximil...
Gevonden op http://www.stedentipsvoortrips.nl/glossarium/termen.htm

Contrareformatie

[Literatuur] Rooms-Katholieke reactie op de reformatie van Maarten Luther en Johannes Calvijn, staat in verband met de Barok.
Gevonden op https://quizlet.com/4299167/literair-historische-begrippen-deel-1-bladzijde

Contrareformatie

[Geschiedenis] Hervormingsbeweging binnen de katholieke kerk die begon tijdens de 16e eeuw als reactie op de protestante reformatie
Gevonden op https://quizlet.com/94934419/geschiedenis-flash-cards/
Geen exacte overeenkomst gevonden.