Zoek op

Controleerbaarheid

De mate waarin de gegevens en de weergaven van de gegevens toetsbaar zijn.
Gevonden op https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie

Controleerbaarheid

De mate waarin de juistheid en volledigheid van de informatie kunnen worden gecontroleerd. De mate waarin de verwerking van de gegevens kan worden gereconstrueerd.
Gevonden op https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie
Geen exacte overeenkomst gevonden.