Zoek op

crypte

Onderaardse ruimte onder een Romaanse kerk, bij voorkeur onder het altaar, waar de gebeenten der heiligen bewaard en vereerd worden.
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/bouwkunde/crypte

crypte

crypte zelfst.naamw.Afbreekpatroon:   ´cryp - te Herkomst:   «Grieks Verbuigingen:   crypten (meerv.) ondergrondse verborgen ruimte om relikwieën in te bewaren van overleden vereerde personen geschiedenis Voorbeeld:   `De bekendste Nederlandse ...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/crypte

CRYPTE

1) Catacombe 2) Een grafkapel onder of achter het koor van romaanse kerken 3) Graf 4) Grafkelder 5) Grafplaats 6) Kapelruimte onder een kerk 7) Kelder 8) Krocht 9) Onderaardse gang 10) Onderaardse gewelfde kapel 11) Onderaardse gewelfde kapel of grafkelder 12) Onderaardse kapel 13) Onderaardse ruimte 14) Ondergrondse gang 15) Ondergrondse grafkelde...
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/CRYPTE/1

crypte

grafkelder
Gevonden op http://home.planet.nl/~dumon002/woordenboek/alfa.html

Crypte

Een crypte is een ondergrondse ruimte onder een kerk, bedoeld om relikwieën in te bewaren. Ook wereldlijke gebouwen, zoals paleizen, kunnen een crypte bezitten. Het uit het Grieks afgeleide woord "crypte" betekent "verborgen". De crypte ontstond uit de grafkelder van martelaren in het Romeinse Rijk. Boven de graven werd vaak een kerk gebouwd,...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Crypte

crypte

onderaardse gang, grafkelder
Jaar van herkomst: 1569 (WNT )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

Crypte

Al denken we bij een crypte aan een grotendeels ondergronds gelegen ruimte, er zijn ook voorbeelden, die gewoon op het maaiveld gebouwd zijn. Wanneer het koor boven de crypte fors verhoogd ligt, is graven niet nodig. Slechts weinig cryptes bestaan uit één ongedeelde ruimte, meestal zij...
Gevonden op http://www.documentatie.org/uds4/dbdropdownvolgende.asp?search=Crypte

crypte

letterlijk verborgen plaats. Gebruikt om de ruimte onder het koor van een kerk aan te duiden. Crypten worden dikwijls gebruikt als grafkelder. Zeer grote crypten hebben soms verschillende (graf) kamers.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10134

Crypte

Onderaardse gewelfde kapel of grafkelder
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10407

Crypte

Onderaardse ruimte onder het hoofdaltaar, soms met graftombe.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10694

crypte

ondergrondse ruimte onder een kerk (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/crypte

Crypte

Gr. cryptos: verborgen, onderaards vertrek, meestal een grafkamer. In de vroegchristelijke tijd duidde de term het graf van een martelaar in de catacomben aan. In de Middeleeuwen was de term bedoeld voor de groeve die onder het altaar was aangelegd als graf of bewaarplaats van relikwieën.
Gevonden op http://www.stedentipsvoortrips.nl/glossarium/termen.htm

crypte

cyclopische muur. in de prehistorische (Griekse) bouwkunst muurwerk van opeengestapelde grote en onregelmatige keien zonder metselverband.
Gevonden op https://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_termen_in_de_bouwkunde
Geen exacte overeenkomst gevonden.