Zoek op

dagregister

dagregister zelfst.naamw. een boekwerk waarin gebeurtenissen worden bijgehouden Bron: Wikiwoordenboek - dagregister. SpellingCorrect gespeld: 'dagregister' komt voor in de Woordenlijst Nederlandse Taal van de Taalunie en in de spellingwoordenlijst van OpenTaal. Deze woorden beginnen met ...
Gevonden op https://www.woorden.org/woord/dagregister

DAGREGISTER

1) Dagboek 2) Journaal 3) Logboek 4) Manuaal 5) Scheepsdagboek 6) Scheepsjournaal
Gevonden op https://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/DAGREGISTER/1

dagregister

(journaal, scheepsjournaal, scheepsdagboek, dagregister) eigenlijk: dagboek waarin alle bijzonderheden, die met het schip te maken hebben, uitgezonderd alles wat met het navigeren verband houdt, genoteerd wordt. Uitgebreide navigatie zoals dat in de zeevaart voorkomt, wordt bij gehouden in een logboek. In de binnenvaart komt een dergelijke u...
Gevonden op http://www.debinnenvaart.nl/binnenvaarttaal/woord.php?woord=j

dagregister

VOC - Personeel en organisatie : register waarin de belangrijkste gebeurtenissen worden bijgehouden; bijvoorbeeld van een inspectiereis, of inkomende en uitgaande schepen, feestdagen, etc.
Gevonden op http://www.vocsite.nl/woordenlijst/po.html
Geen exacte overeenkomst gevonden.