Zoek op

dagvaarding

burgerlijk procesrecht: oproep om voor het gerecht te verschijnen; gerechtelijk stuk waarmee een burgerlijke procedure wordt ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=dagvaarding

dagvaarding

(oneigen) burgerlijk recht: oproep om voor het gerecht te verschijnen; gerechtelijk stuk waarmee een burgerlijke procedure wordt ingeleid ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/dagvaarding (oneigen)

dagvaarding

Een schriftelijke oproep waarmee een procedure voor de rechter gestart wordt. In de dagvaarding staat waar de zaak om gaat. In het strafrecht staat in de dagvaarding het strafbaar feit waarvan degene die de dagvaarding krijgt verdacht wordt. In het civiele recht staat in de dagvaarding wat degene die de procedure start precies eist van degene die d...
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/wet-en-recht/dagvaarding

dagvaarding

de dagvaarding zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   [ˈdɑxfardiŋ] Verbuigingen:   dagvaarding|en (meerv.) oproep om voor de rechter te komen juridisch © Kernerman Dictionaries. SpellingCorrect gespeld: 'dagvaarding' komt voor in de Woordenlijst Nederlandse ...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/dagvaarding

DAGVAARDING

1) Assignatie 2) Citatie 3) Dagement 4) Daging 5) Evocatie 6) Exploot 7) Indaging 8) Lading 9) Oproep 10) Oproep voor een rechtbank 11) Oproep voor een rechtszitting 12) Oproep voor het gerecht 13) Oproeping om voor het gerecht te verschijnen 14) Rechterlijke oproep 15) Rechtskundige term 16) Rechtsterm 17) Sommatie 18) Vocatie
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/DAGVAARDING/1

Dagvaarding

Een dagvaarding is een officiële, schriftelijke oproep om voor een gerecht te verschijnen. De dagvaarding is het eerste processtuk in een civiele procedure of in een strafproces en vermeldt waar het in de zaak om gaat en op welke gronden de eis berust. ==Civiel recht== Het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens bepaalt dat wanneer burgers o...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Dagvaarding

dagvaarding

•oproep om voor een rechtbank te verschijnen.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/dagvaarding

Dagvaarding

Officieel geschrift (deurwaardersexploot) dat iemand oproept op een bepaalde tijd voor de rechter te verschijnen in verband met het beslechten van een geschil (burgerlijk procesrecht), of de vervolging van een aan de opgeroepene ten laste gelegd strafbaar feit (strafprocesrecht).

Gevonden op http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/methoden/begrippen/default.htm?conceptid=213

Dagvaarding

In het burgerlijk recht is een dagvaarding een officieel geschrift, ook wel deurwaardersexploot genoemd. Een dagvaarding roept iemand op om op een bepaalde tijd voor de rechter te verschijnen voor het beslechten van een geschil. Zie ook: deurwaardersexploot Officiële papieren rond de scheiding (bijvoorbeeld de dagvaarding of het echtscheidingsvonn...
Gevonden op http://www.echtscheiding-wijzer.nl/woordenboek/dagvaarding.html

Dagvaarding

Officieel stuk waarin de officier van justitie de verdachte oproept om op een bepaalde dag voor de rechter te verschijnen. In de dagvaarding staat ook waar de officier de verdachte van beschuldigt
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10201

Dagvaarding

Officieel geschrift (deurwaardersexploot) dat iemand oproept op een bepaalde tijd voor de rechter te verschijnen in verband met het beslechten van een geschil (burgerlijk procesrecht), of de vervolging van een aan de opgeroepene ten laste gelegd strafbaar feit (strafprocesrecht).
Zie ook: Rekest
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10251

Dagvaarding

Art. 1 Rv zegt dat een proces met een dagvaarding begint. Zo'n dagvaarding is een officiële akte die op verzoek van de eiser aan de gedaagde wordt uitgebracht door de deurwaarder. De dagvaarding bevat om te beginnen een officiële oproep om ter terechtzitting te verschijnen. Daarnaast staat er precies in aangegeven wat de eiser 'eist' en op welke ...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10586

Dagvaarding

Mededeling aan een gedaagde (c) of verdachte (s), getuige of deskundige dat hij op een bepaald tijdstip voor de rechter moet verschijnen. De uitreiking van de dagvaarding is het begin van het proces. 1. (c) In burgerlijke zaken geschiedt de dagvaarding in opdracht van de eiser, bij deurwaardersexploot of bij rekest. 2. (s) In strafzaken wordt de da...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10871

dagvaarding

Besluit de Officier van Justitie de zaak wel door te zetten, dan gaat hij dagvaarden. Hij doet dat met een schriftelijk stuk: de dagvaarding. Daarin staat dat verdachte op een bepaald moment, op een bepaalde plaats een bepaald delict heeft begaan. Er staat ook in wanneer en waar de verdachte voor de rechter moet verschijnen.Er wordt wel eens gezegd...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10977

Dagvaarding

Oproep om voor het gerecht te verschijnen.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11109

Dagvaarding

De dagvaarding kan worden aangemerkt als een oproep voor de burger om voor de rechter te verschijnen. Dagvaardingen worden gebruikt in het strafrecht en het civiele recht. Wanneer twee bedrijven een zakelijk geschil hebben over bijvoorbeeld de levering en betaling van bepaalde goederen, bestaat er voor de partijen de mogelijkheid om de ander te dag...
Gevonden op http://www.ensie.nl/definitie/Dagvaarding

dagvaarding

mededeling dat je voor de rechter moet verschijnen vb: toen Karel zijn buurman had bedreigd, ontving hij na enige tijd een dagvaarding
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=dagvaarding

Dagvaarding

Oproep om voor het gerecht te verschijnen.
Gevonden op http://www.rechtspraak.nl/Recht-In-Nederland/JuridischeBegrippenlijst/Pages

Dagvaarding

Oproep om voor het gerecht te verschijnen.  
Gevonden op http://www.rechtspraak.nl/Wat+is+rechtspraak/Begrippenlijst+van+A+tot+Z.htm

Dagvaarding

Een bevelschrift om voor een gerecht te verschijnen is een dagvaarding.
Gevonden op https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie

dagvaarding

[Maatschappijleer] Een formele, schriftelijke oproep om voor de rechter te verschijnen samen met de reden.
Gevonden op https://quizlet.com/121349717/maatschappijleer-woorden-flash-cards/

dagvaarding

[Maatschappijwetenschappen] officieel stuk waarin de officier van justitie de verdachte oproept om op een bepaalde dag en tijdstip voor de rechter te verschijnen
Gevonden op https://quizlet.com/12844144/cr-hoofdstuk-6-rechterlijke-en-uitvoerende-mac
Geen exacte overeenkomst gevonden.