Zoek op

DEKBALK

1) Deel van een gebouw 2) Deel van een schip 3) Sloof
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/DEKBALK/1

Dekbalk

Balk waarop de dekplanken worden bevestigd. Een stel dekbalken vormt de drager van het dek. Hun geheel vormt een belangrijk dwarsverband van het schip. Niet alle dekbalken overspannen de gehele scheepsbreedte en sommige liggen ook langsscheeps. Om doorbuigen te voorkomen worden ze aan de onderkant gesteund door verticale spijlen.
Gevonden op http://www.bataviawerf.nl/verklarende-woordenlijst-van-scheepsbouwtermen.ht

dekbalk

(dekbalk, zwalp) dwarsscheepse balk of hoeklijn onder het dek. [stalen dekbalken: nr's.3 in A>.] In het Vlaams spreekt men van plechtbalken en rekent men ze samen met andere dwarsscheepse balken tot de gebinten. Alleen de balken onder een paviljoendek schijnt men dan wel dekbalk te noemen. Bron: Maurice Kaak
Gevonden op http://www.debinnenvaart.nl/binnenvaarttaal/woord.php?woord=d

Dekbalk

[ bouwkundige termen] Een dekbalk is een gebintbalk die aan beide einden is opgelegd op de stijlen. De dekbalk kan eventueel aan een kant of beide kanten uitsteken. De term werd in 1973 door de Stichting Historisch Boerderij-Onderzoek ingevoerd. Daarvoor werd de dekbalk bint geno...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10776

dekbalk

VOC - Scheepsbouw : draagbalk van een dek, rustend op de balkwegers.
Gevonden op http://www.vocsite.nl/woordenlijst/index.html?of=50
Geen exacte overeenkomst gevonden.