Zoek op

dividendrendement

financiële zaken: Het dividendbedrag uitgedrukt in de koers van het aandeel. Het dividendrendement laat zien welk percentage ...
Gevonden op https://www.economischwoordenboek.nl?zoek=dividendrendement

Dividendrendement

Het dividendrendement is een uitdrukking uit de beleggingswereld. Het geeft aan wat het rendement is op aandelen dat het uitgekeerde dividend opbrengt. Men berekent het door de waarde van totale jaarlijkse dividend te delen door de huidige koers van het aandeel. Dit is slechts een indicatie van het dividendrendement omdat de toekomstige dividenden...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Dividendrendement

Dividendrendement

Het dividendrendement maakt ook vergelijking met andere beleg­gingsvormen mogelijk. ( > beleggen > analyse > fundamenteel)
Gevonden op http://www.em-ha-em-art-productions.nl/kennisbank/beleggen/dividendrendemen

Dividendrendement

Het dividendrendement wordt berekend door het dividend te delen door de huidige aandelenkoers en de uitkomst met 100 te vermenigvuldigen.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10161

Dividendrendement

Het uitgekeerde dividend uitgedrukt in een percentage van de koers van het aandeel.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10251

Dividendrendement

Het rendement op jaarbasis, behaald uit de inkomsten van dividenden.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10374

Dividendrendement

Het dividend gerelateerd aan de beurskoers van het betreffende aandeel. Het wordt berekend door het dividend te delen door de beurskoers en te vermenigvuldigen met 100%.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10474

Dividendrendement

Dividend als percentage van de waarde van aandelen.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10783

Dividendrendement

in overzichten de dividendraming over het vorig jaar als een percentage van de slotkoers van een bepaalde week in het lopende jaar.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10872

Dividendrendement

Dividendrendement is dividend als percentage van de waarde van aandelen.
Gevonden op http://www.ensie.nl/definitie/Dividendrendement

Dividendrendement

Dit is het dividend per aandeel gedeeld door de prijs van het aandeel. Het is het dividend als percentage van de waarde van aandelen.
Gevonden op http://www.financielebegrippen.com/dividendrendement

Dividendrendement

Het dividendrendement wordt berekend door de dividenduitkering (meestal in een jaar) te delen door de koers van het aandeel.
Gevonden op http://www.homefinance.nl/algemeen/woordenlijst/woordenlijst_d.asp

Dividendrendement

De hoogte van het betaalde dividend uitgedrukt in een percentage van de koers van het aandeel.
Gevonden op https://www.abnamro.nl/nl/prive/beleggen/service/beleggers-abc/d.html
Geen exacte overeenkomst gevonden.