Zoek op

Doelgroepenbeleid

Beleid specifiek gericht op een welbepaalde doelgroep. Zie: doelgroep
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10652

Doelgroepenbeleid

Beleid dat zich specifiek richt op doelstelling binnen een duidelijk afgebakende groep mensen-patiënten.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11110
Geen exacte overeenkomst gevonden.