Zoek op

drift

de drift zelfst.naamw. (m./v.) Uitspraak:   [drɪft] 1) sterke neiging of wil Verbuigingen:   drift|en (meerv.) Voorbeeld:   `levensdrift` 2) plotselinge en heftige boosheid Voorbeeld:   `in je drift alles kapot slaan` 3)
Gevonden op https://www.woorden.org/woord/drift

DRIFT

1) Aandrang 2) Aandrift 3) Aandrijvende kracht 4) Afdrijving 5) Afwijking van de koers 6) Begeerte 7) Bende 8) Bevlieging 9) Beweging 10) Beweging en stroming van water 11) Boosheid 12) Drang 13) Driftstroom 14) Felle boosheid 15) Gal 16) Gemoed 17) Gemoedsaandoening 18) Gemoedsgesteldheid 19) Gemoedsuiting 20) Genoegen 21) Genot 22) Gloed 23) Groe...
Gevonden op https://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/DRIFT/1

Drift

kudde.
Gevonden op http://cf.hum.uva.nl/dsp/ljc/

Drift

Het verschijnsel dat de DC-instelling van een elektronisch circuit verloopt in de tijd of (vooral) met de temperatuur.
In audio apparatuur is drift zelden een probleem omdat er geen doorgifte van DC-signalen plaats vindt.
Het enige deel van een (transistor) audio versterker dat enigermate gevoelig kan zijn voor temperatuur verloop is de ru...
Gevonden op http://www.breem.nl/fldbgr/

Drift

Uit `De lagere vaktalen: Timmermanstaal` 1914 twee klampen, waartusschen gelijmd hout gelegd wordt.
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/ginn001hand02_01/ginn001hand02_01_0009.php

drift

hartstocht - Jaar van herkomst: 1657 (WNT )
plotselinge woede - Jaar van herkomst: 1689 (WNT )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

drift

1a> door wind of stroom veroorzaakte zijdelingse verplaatsing van een varendschip. Zie ook wraak. b> veelal ongewilde, door wind of stroming veroorzaakte, verplaatsing van voorwerpen of massa's, zoals bijvoorbeeld ijs. 2> zie bij drecht. 3> rond konisch stalen stuk gereedschap met platte punt, bestemd om klinken uit te drijven, dan ook por genoemd,...
Gevonden op http://www.debinnenvaart.nl/binnenvaarttaal/woord.php?woord=dou

drift

Veranderingen in de allelenfrequenties (genfrequenties) binnen een bepaalde populatie tengevolge van toevalsfluctuaties. In een kleine populatie is de genetic drift groter.
Gevonden op http://www.digischool.nl/bi/pbb/search.php

drift

gedrevenheid
Gevonden op http://www.dokterdokter.nl/encyclopedie/overzicht

drift

drijvende beweging; hevige opwelling (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/drift

drift

felle aanval van boosheid vb: in zijn drift zei hij dingen waar hij later spijt van had
sterke aandrang vb: geslachtsdrift is de natuurlijke aandrang om te paren
op drift raken [afdrijven door de stroom]
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=drift

Drift

Drift is een proces waarbij iets meegevoerd wordt door een stroom (wind of water). Drift is ook een scheepvaartterm en betekent dat men onbedoeld van een geplande koers afwijkt door natuurlijke oorzaken.
Gevonden op http://www.vliz.be/vmdcdata/faq/keywords.php

Drift

Een wagen die drift in de bochten, heeft op alle wielen een tekort aan grip of een te hoge snelheid. Door het schuiven neemt hij de bocht niet op de ideale manier.
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10354

Drift

Uitwaaierende strook land waarlangs het vee naar de brink gedreven werd. Vaak heten ze Koeweg, Veeweg, Veestraat of Schaapssteeg. Om het vee van de akkergronden te weren waren de veedriften voorzien van hagen. Door intensieve beweiding komen op deze strook op sommige plaatsen kleinschalige zandverstuiving voor. Wordt ook wel veedrift genoemd; zie o...
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10414

Drift

Waterloop
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10414

Drift

Zie meute
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10483

drift

1. meute. 2. aangeboren drijfveer tot bepaald gedrag (bijvoorbeeld jachtdrift)
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10733

Drift

woord uit 1812, uitleg bij teksten van E.J. Potgieter (1808 - 1875) kudde.
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10859

drift

Syn.: wraak Def.: de (doorgaans geschatte) hoek tussen de richting waarin een schip zich beweegt en de kiellijn, uitgedrukt in graden. Toelichting: Wordt onder andere veroorzaakt door wind (wraak) en stroming
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10880

Drift

Weg waarlangs het vee naar de weiden werd gedreven.
Het waren meestal door houtwallen omsloten zandwegen, die vanuit het dorp naar de heide leidden. Deze soms holle wegen waren bedoeld om de kudde vee, meestal schapen, op de dagelijkse weidegang buiten de akkers van de es te houden. Met het verdwijnen van de schapenhouderij en de nederzettingsu...
Gevonden op https://www.geheugenvandrenthe.nl/Drift
Geen exacte overeenkomst gevonden.