Zoek op

dwang

de dwang zelfst.naamw. (m.) Uitspraak:   [dwɑŋ] wat je doet om iemand iets te laten doen wat hij of zij niet wil Voorbeelden:   `dwangarbeid`, `onder dwang medicijnen toedienen`Synoniem:   pressie © Kernerman Dictionaries. SpellingCorrect gespeld: '
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/dwang

DWANG

1) Aansporing 2) Coactie 3) Compulsie 4) Dienstbaarheid 5) Discipline 6) Druk 7) Gehoorzaamheid 8) Geweld 9) Gewelddadige aanranding 10) Het dwingen 11) Juk 12) Keurslijf 13) Klem 14) Machtsmisbruik 15) Machtsuitoefening 16) Moet 17) Noodzakelijkheid 18) Obsessie 19) Onderwerping 20) Orde 21) Overmacht 22) Pressie 23) Sanctie 24) Terreur 25) Tucht ...
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/DWANG/1

dwang

•het uitoefenen van macht om iemand tegen diens wil iets te laten doen of laten.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/dwang

dwang

[Vergeten woorden] (m.) 1) (lederen) riempje ter afsluiting
2) veter [= Engels thong, ~ dwingen]
Gevonden op http://taaldacht.nl/vergeten-woorden

Dwang

Let op: Spelling (deels) uit 1864: m. [geen meervoud] dwingende magtsuitoefening; voor - bukken; - op [iemand] uitoefenen.
~ARBEID, m. [in het rechtswezen, bij de rechtsbedeeling] ) gedwongen arbeid der galeiboeven.
~DIENST, v. (-en), [in het leenstelsel] ) heerendienst.
~BEVEL, o. (-en), [in het rechtswezen, bij de rechtsbedeeling]...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0007.htm

Dwang

Geweld. Met gebruik van geweld iemand dwingen iets te doen, iets niet te doen of iets te dulden. In het civielrecht geldt dat overeenkomsten en andere rechtshandelingen die onder invloed van dwang tot stand zijn gekomen vernietigbaar zijn. Dwang hoeft niet door de tegenpartij zelf uitgeoefend te worden, maar kan ook door een derde geschieden.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10871

dwang

druk, noodzaak (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/dwang

Dwang

Mensen met een dwangstoornis of obsessieve compulsieve stoornis hebben vaak last van zowel dwanggedachten (obsessies) als van dwanghandelingen (compulsies).
Gevonden op http://www.gezondheidsplein.nl/medisch-woordenboek/letter/d

dwang

het gedwongen zijn, het moeten vb: onder dwang heeft hij het formulier getekend Synoniem: pressie
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=dwang

Dwang

Dwang in een samenleving heeft betrekking op een verhouding, een gedrag, tussen mensen onderling. We stellen dat er sprake is van dwang zodra iemand een ander bedreigt met (fysiek) geweld als hij niet aan zijn eisen voldoet. In een libertarische samenleving kan iedereen op een verzoek van een ander “Neen” zeggen, zonder bevreesd te zijn...
Gevonden op http://www.vrijspreker.nl/wp/lezersservice/woordenlijst/
Geen exacte overeenkomst gevonden.