Zoek op

derivaten

financiële zaken: Financiële instrumenten die zijn afgeleid van een bepaald financieel product. bijv. opties op aandelen. ...
Gevonden op https://www.economischwoordenboek.nl?zoek=derivaten

derivaten

bankrecht: financiële contracten waarvan de waarde afhankelijk is van een of meer onderliggende activa, referentieprijzen ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/derivaten

derivaten

Verzamelnaam voor afgeleide producten van vermogenstitels, zoals opties, termijncontracten, futures, rente- en valutaswaps.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10156

Derivaten

Opties, financiële futures, agrarische termijncontracten en warrants zijn zogeheten derivaten of ‘afgeleide’ producten van een onderliggende waarde zoals aandelen, indices, valuta’s of commodities.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10161

Derivaten

Afgeleide financiële instrumenten, dat wil zeggen financiële contracten, waarvan de waarde wordt afgeleid van een onderliggende waarde (bijv. een aandeel), een referentieprijs of een index (bijv. de AEX-index). De hoofdvormen van derivaten zijn opties, futures contracten en forward contracten. 
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10709

Derivaten

Instrumenten die zijn afgeleid van bijvoorbeeld een aandeel, een obligatie of een index zoals opties en warrants.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10768

Derivaten

Financiële producten die hun waarde ontlenen aan de waarde van een ander financieel product. Ook wel 'afgeleide producten' genoemd. Bij derivaten treedt vaak een hefboomwerking op. Daardoor fluctueert de waarde van derivaten sterker dan de waarde van het onderliggende product. Dit verhoogt het risico dat aan dergelijke producten is verbonden, ste...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11024

Derivaten

Derivaten zijn afgeleide producten van effecten (aandelen, obligaties) of een index zoals opties en warrants.
Gevonden op http://www.ensie.nl/definitie/Derivaten

Derivaten

Beurswaarden die zijn afgeleid van financiele waarden uit de contante markt. Opties en warrants zijn derivaten van aandelen, aandelenmandjes, indexen.
Gevonden op http://www.financielebegrippen.com/derivaten

Derivaten

1) Derivaten zijn afgeleide financile instrumenten, al dan niet op beurzen verhandelbaar, waarvan de waarde afhankelijk is van de waarde van bepaalde andere financile producten (aandelen, rente, valuta`s) die op contante markten worden geprijsd.
2) Derivaten zijn afgeleide financile instrumenten, al dan niet op beurzen verhandelbaar, waarvan de ...
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

Derivaten

Een product waarmee de nadelige gevolgen van een prijsstijging of -daling kunnen worden verkleind. Derivaten worden ook wel afgeleide financiële producten genoemd, omdat ze altijd zijn gekoppeld aan een ander financieel product. De waarde van een derivaat is afhankelijk van de prijsontwikkeling van zaken waaraan het verbonden is. Bijvoorbeeld: aan...
Gevonden op https://www.abnamro.nl/nl/prive/beleggen/service/beleggers-abc/d.html
Geen exacte overeenkomst gevonden.