Zoek op

diagnose

rechtswetenschap: vaststelling van een bepaalde toestand op basis van gegevens. Bijv. het stellen van een ~ door een arts ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/diagnose

diagnose

de diagnose zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   [dijɑxˈnozə] Verbuigingen:   diagnose|s (meerv.) het vaststellen van een ziekte Voorbeeld:   `de diagnose 'griep' stellen` © Kernerman Dictionaries. SpellingCorrect gespeld: 'diagnose' komt voor in d...
Gevonden op https://www.woorden.org/woord/diagnose

Diagnose

Vaststellen van ziekte.
Gevonden op http://koemelkallergie.nl/verklarende-woordenlijst/woordenlijst/C-D.html

diagnose

het geven van een naam aan een ziekte van een patiënt
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Medisch_jargon

Diagnose

Herkenning, onderscheiding, vaststelling van een aandoening.
Gevonden op http://www.borstkanker.nl/index.php?p=379

diagnose

beschrijving van aandoening
Jaar van herkomst: 1857 (WNT lepra )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

diagnose

de aard of oorzaak van een ziekte vaststellen, door middel van (geneeskundig) onderzoek
Gevonden op http://www.dokterdokter.nl/encyclopedie/overzicht

diagnose

vaststelling o.a. van ziekte op grond van kenmerken (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/diagnose

Diagnose

Men gaat ervan uit dat pervasieve ontwikkelingsstoornissen een genetische en neurobiologische oorzaak hebben. Vaak komen bij mensen met autisme tegelijkertijd ook andere aandoeningen voor, zoals een verstandelijke handicap, medisch-neurologische aandoeningen (bijvoorbeeld epilepsie, tics), depressies, angsten en obsessies, ADHD, stoornissen in de a...
Gevonden op http://www.freewebs.com/familievanderzanden/begrippenenafkortingen.htm#4760

Diagnose

Engels:Diagnosis vaststelling van een ziekte
Gevonden op http://www.gezondheidsplein.nl/medisch-woordenboek/letter/d

Diagnose

Diagnose is het oordeel van de arts over de aard van de ziekte waaraan de patiënt lijdt. De diagnostiek, de leer van de methoden en resultaten van onderzoek, is een van de belangrijkste onderdelen van de medische wetenschap. De differentiële diagnostiek leert onderscheiden, aan welke van een aantal mogelijke ziekten de patiënt lijdt. De arts ......
Gevonden op http://www.menselijk-lichaam.com/algemeen/diagnose

diagnose

vaststellen van een ziekte vb: de dokter stelde als diagnose dat hij griep had
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=diagnose

diagnose

• [medisch] vaststelling van een ziekte. •vaststelling.
Gevonden op https://nl.wiktionary.org/wiki/diagnose

Diagnose

Het vaststellen welk onderliggend patroon, stoornis of ziekte ten grondslag ligt aan de vertoonde symptomen. In psychotherapie wordt gebruik gemaakt van (biografische) vragenlijsten, psychologische tests, observatie en gespreksindrukken met de patiënt en eventueel zijn of haar familie.
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10144

Diagnose

Het eenduidig toeschrijven van klachten aan een ziektebeeld
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10477

diagnose

vaststelling van een ziekte
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10733

Diagnose

Vaststelling van de aard van een ziekteproces.
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10764

Diagnose

Vaststelling welke ziekte het betreft..
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10765

Diagnose

De ziekte of aandoening die na onderzoek wordt vastgesteld.
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10800

diagnose

de nauwkeurige vaststelling, onderscheiding (†˜differentiële diagnose†™) en omschrijving van stoornissen
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10954

Diagnose

1. Naam van de bij een patiënt vastgestelde ziekte of aandoening. 2. Aard van de ziekte of aandoening en van de lichamelijke en geestelijke toestand van een patiënt, die bepalend zijn voor verpleging en verzorging
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10997

Diagnose

Vaststellen van een bepaalde afwijking of ziekte.
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/11088

Diagnose

(vaststelling) Vaststelling van een aandoening, ziekte of klacht door een arts op grond waarvan een bepaalde medische behandeling (= therapie) wordt voorgeschreven.
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/11262

diagnose

(ITIL Serviceproductie) Een fase in de levenscyclus van een incident en een probleem. Het doel van de diagnose is om een workaround voor een incident of de oorzaak van een probleem te vinden.
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/11407
Geen exacte overeenkomst gevonden.